Trưởng Đại diện của chúng tôi

Cùng gặp gỡ với bà Rana Flowers, Trưởng Đại diện của UNICEF tại Việt Nam

Rana Flowers, Trưởng Đại diện của UNICEF tại Việt Nam