Thời điểm cho trẻ bắt đầu trò chuyện về sức khỏe tâm thần: từ 6–10 tuổi

Bắt đầu đi học, định hướng tình bạn và xây dựng khả năng phục hồi - trọng tâm chuyển sang thế giới bên ngoài.

UNICEF
Thời điểm bắt đầu cuộc trò chuyện về sức khỏe tâm thần: từ 6–10 tuổi
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng