Thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm với trẻ em

UNICEF đang thu hút cộng đồng doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng tôn trọng và thúc đẩy quyền trẻ em bằng cách bổ sung kiến thức, tăng cường năng lực, cam kết như được nêu trong “Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh”

Kinh doanh tốt hơn cho trẻ em
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng