Thúc đẩy hợp tác giữa VCCI và UNICEF

UNICEF kỳ vọng sự hỗ trợ và hợp tác của VCC sẽ thúc đẩy các vấn đề về trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh trong doanh nghiệp trong thời gian tới.

Business Forum - Diễn Đàn Doanh Nghiệp
Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam gặp gỡ trao đổi cùng ông Nguyễn Quanh Vinh. Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về quan hệ hợp tác hai bên
UNICEF Việt Nam\Nazia Ijaz