Nghiên cứu mới cho thấy trẻ em gái và trẻ em trai Việt Nam có nguy cơ bị buôn bán như nhau

Hội thảo công bố nghiên cứu Di cư, bóc lột và buôn bán trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam

13 Tháng 8 2019
Hội thảo công bố nghiên cứu về Di cư, buôn bán và bóc lột trẻ em ở Việt Nam
UNICEF Viet Nam
Hội thảo công bố nghiên cứu về Di cư, buôn bán và bóc lột trẻ em ở Việt Nam

Hà nội, 13 tháng 8 năm 2019 – Nguy cơ bị buôn bán của trẻ em, những nguy cơ ngày càng cao mà trẻ em phải đối mặt trong di cư và việc cấp thiếu đẩy mạnh cơ chế phòng ngừa và hỗ trợ ở cộng đồng là những vấn đề nổi bật trong nghiên cứu mới được công bố hôm nay tại Hà Nội. Nghiên cứu “Thắp sáng hy vọng: Di cư, bóc lột và nạn buôn bán trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam” tìm hiểu các loại hình và động cơ của nạn buôn bán trẻ em và bóc lột lao động, xác định các yếu tố cụ thể làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của trẻ em và xem xét trải nghiệm của những người từng bị buôn bán trở về tái hòa nhập và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ.

Nghiên cứu do Coram International thực hiện với sự hợp tác của UNICEF Việt Nam, Viện Khoa học Lao động và Xã hội và UNICEF Vương Quốc Anh, cho thấy khoảng 5.6% trẻ em ở Việt Nam có nhiều khả năng có các trải nghiệm liên quan đến buôn bán trẻ em. Báo cáo khẳng định rằng trẻ em có nguy cơ bị buôn bán trên phạm vi toàn quốc, báo cáo cũng chỉ ra rằng một vài khu vực có nguy cơ cao hơn. Buôn bán trẻ em xuất hiện ở trong nhiều ngành nghề khác nhau, và  các em gái/nữ thanh niên, các em trai/nam thanh niên đều có nguy cơ như nhau.

“Các số liệu đáng tin cậy, được bóc tách về độ tuổi và giới tính liên quan đến bóc lột và buôn bán trẻ em có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho công tác xây dựng chính sách và chương trinh, góp phần thúc đẩy công tác lập kế hoạch trong cung cấp dịch vụ và tạo điều kiện cho sự tham gia của các nạn nhân và gia đình họ. Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng quan trọng về quy mô của nạn buôn bán trẻ em và trải nghiệm của trẻ em bị buôn bán và bóc lột. Nghiên cứu cũng cho thấy cả trẻ em gái và trẻ em trai đều bị ảnh hưởng, củng cố tính cần thiết cần phải có các biện pháp phòng ngừa và ứng phó nhạy cảm về giới”, bà Lesley Miller, Phó Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam phát biểu tại Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu do CORAM International, UNICEF và Viện Khoa học Lao động và Xã hội đồng tổ chức hôm nay tại Hà Nội

Nghiên cứu cho thấy phần lớn các nạn nhân buôn bán người lại là người chủ động quyết định di cư để tìm đến các cơ hội tốt hơn và sau đó bị bóc lột khi theo đuổi các cơ hội này và thường là do tính dễ bị tổn thương của họ. Trẻ em và thanh thiếu niên xuất thân từ hoàn cảnh thiếu thốn và nghèo đói thường đặc biệt có nhiều nguy cơ bị buôn bán. Nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn nạn nhân của buôn bán trẻ em đều bị bạo lực và bóc lột lao động.

"Nghiên cứu mới cho thấy trẻ em gái và trẻ em trai Việt Nam có nguy cơ bị buôn bán như nhau".  Bà Lesley Miller, Phó Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam

Chưa đến 1/10 (9,48%) trong số những người đã từng bị buôn bán hoặc bóc lột lao động tham gia trả lời các câu hỏi khảo sát cho biết họ đã nhận được một số hình thức hỗ trợ. “Phần đông nạn nhân của buôn bán chưa bao giờ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Ngoài ra, phát hiện của nghiên cứu chỉ ra các dịch vụ hỗ trợ chủ yếu tập trung vào một nhóm nạn nhân nhất định, điển hình là nạn nhân nữ bị buôn bán qua biên giới để bóc lột tình dục và kết hôn”, bà Kara Apland, Nghiên cứu viên cao cấp của CORAM International – đồng tác giả của báo cáo nghiên cứu này phát biểu.

Bằng chứng từ nghiên cứu cũng đã xác nhận những tác động tiêu cực mà nạn nhân buôn bán phải gánh chịu. Họ cũng phải đối mặt với tổn thương và những khó khăn trong việc tái hoà nhập cộng đồng, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Bằng chứng được giới thiệu trong báo cáo nghiên cứu này đưa ra các gợi mở cho các sáng kiến về chính sách, chương trình phòng ngừa và ứng phó với nạn buôn bán trẻ em và bóc lột lao động. Báo cáo khảo sát đưa ra một số khuyến nghị để giải quyết vấn nạn này, dựa trên tham vấn với chính phủ, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. Một trong các khuyến nghị chính là thúc đẩy cách tiếp cận tích hợp trong đó công tác phòng ngừa và ứng phó với buôn bán, bóc lột trẻ em cần được lồng ghép vào các nỗ lực hiện nay của chính phủ trong việc phát triển một hệ thống bảo vệ trẻ em toàn diện. Báo cáo cũng khuyến nghị cần ưu tiên tạo điều kiện cho trẻ em được tiếp cận giáo dục và kỹ năng và (đối với trẻ em lớn tuổi hơn và thanh thiếu niên) cần giới thiệu các cơ hội việc làm an toàn và các chương trình tạo sinh kế. Báo cáo này cũng khuyến nghị các chương trình như thế lồng ghép các thông điệp phòng ngừa buôn bán người để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các rủi ro,nguy cơ mà trẻ em trai và trẻ em gái có thể gặp phải cũng như bồi dưỡng năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật để tích cực giảm thiểu tổn thương mà nạn nhân gặp phải.

Tải chi tiết nghiên cứu:

__________

Cần thêm thông tin, mời liên hệ:

  • Louis Vigneault-Dubois, UNICEF Việt Nam, Điện thoại: 84-24-38500241; Email: lvigneault@unicef.org;
  • Nguyễn Thị Thanh Hương, UNICEF Viet Nam; Điện thoại: 84-24-38500225; Email: ntthuong@unicef.org This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ báo chí

Bà Raquel Fernandez
Trưởng Chương trình Truyền thông
UNICEF Việt Nam
ĐT: +84 (024) 3850 0100
ĐT: +84 (0)98 549 9748
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Chuyên gia Truyền thông
UNICEF Việt Nam
ĐT: +84 (024) 38500225
ĐT: +84 (0)904154678

Giới thiệu về UNICEF

UNICEF thúc đẩy quyền và phúc lợi của mọi trẻ em, trong tất cả các hoạt động của mình. Cùng với các đối tác, chúng tôi hoạt động tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ để biến cam kết thành hành động thiết thực, tập trung nỗ lực đặc biệt vào việc tiếp cận những trẻ em dễ bị tổn thương nhất và bị loại trừ, vì lợi ích của tất cả trẻ em, ở khắp mọi nơi.

Để biết thêm thông tin về UNICEF và công việc mà chúng tôi đang làm vì trẻ em hãy truy cập https://www.unicef.org/vietnam/vi 

Đồng hành cùng UNICEF trên FacebookInstagram và Twitter