6+ Hành động giúp bố mẹ dễ dàng trò chuyện và giáo dục trẻ về biến đổi khí hậu

Tìm hiểu cách khuyến khích, giáo dục trẻ em tham gia, khơi dậy niềm hy vọng và thái độ tích cực đối với vấn đề biến đổi khí hậu.

UNICEF
Trò chuyện với trẻ về biến đổi khí hậu
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng