Trò chuyện với trẻ về biến đổi khí hậu

Cách khuyến khích trẻ em tham gia, khơi dậy niềm hy vọng và thái độ tích cực đối với vấn đề biến đổi khí hậu.

UNICEF
Trò chuyện với trẻ về biến đổi khí hậu
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng