Tư pháp cho vị thành niên

UNICEF là tổ chức đi đầu trong việc hỗ trợ cải cách tư pháp người chưa thành niên. Ở Việt Nam, chúng tôi thúc đẩy tiếp cận tư pháp bình đẳng cho mọi trẻ em chứ không chỉ dừng lại ở trẻ em vi phạm pháp luật.

Child justice
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Vấn đề

Giống như hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, hệ thống tư pháp của Việt Nam được thiết kế dành cho người lớn và không được trang bị để đáp ứng những nhu cầu đặc thù của trẻ em. Điều đó khiến cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận tư pháp, trong đó có khoảng 11.000 người chưa thành niên vi phạm pháp luật, 2.000 trẻ em bị xâm hại, cũng như một số lượng trẻ em chưa thống kê được có liên quan tới hơn 60.000 vụ việc hôn nhân và gia đình mỗi năm.

Những rào cản chủ yếu hiện nay bao gồm việc điều phối liên ngành và lập kế hoạch chiến lược còn yếu, năng lực hỗ trợ tư pháp trẻ em còn hạn chế, các biện pháp thay thế cho giam giữ và xử lý chuyển hướng dựa vào cộng đồng còn chưa hiệu quả, nhận thức của công chúng chưa cao và việc thu thập những dữ liệu đáng tin cậy còn chưa đầy đủ.

Thousands of Vietnamese children face major obstacles to access justice
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Hàng ngàn trẻ em Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận tư pháp.

Giải pháp

Trong bối cảnh này, UNICEF phối hợp với các đối tác chính phủ và xã hội dân sự để làm cho hệ thống tư pháp thân thiện hơn với trẻ em và nhạy cảm hơn về giới nhằm đảm bảo rằng mọi trẻ em tiếp xúc với hệ thống tư pháp sẽ được phục vụ và bảo vệ tốt hơn. Thông qua việc vận động và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động hoàn thiện luật pháp, chính sách, chúng tôi thúc đẩy các giải pháp dựa vào cộng đồng chú trọng vào việc khắc phục tác hại do hành vi vi phạm gây ra và hạn chế giam giữ trẻ em, chỉ coi đó là giải pháp cuối cùng. Để đạt được các mục tiêu này, chúng tôi hỗ trợ các thực hành tốt tại tòa án chuyên trách dành cho trẻ em và vận động để xây dựng đơn vị bảo vệ trẻ em trong ngành công an và kiểm sát.

Công tác tập huấn cho các cán bộ trong ngành tư pháp để bảo vệ hiệu quả trẻ em có liên quan tới pháp luật cũng là một ưu tiên, cùng với việc xây dựng mô hình trợ giúp pháp lý thân thiện với trẻ em và nhạy cảm về giới để tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ tư vấn, đại diện và bảo vệ pháp lý cho trẻ em trong suốt quá trình tố tụng. UNICEF cũng phối hợp với các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là các phương tiện truyền thông đại chúng để nâng cao nhận thức của công chúng về tư pháp trẻ em, thúc đẩy việc trẻ em và gia đình sử dụng các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và đại diện pháp lý.

 

We promote community-based solutions.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Chúng tôi khuyến khích các giải pháp dựa vào cộng đồng