Ấn phẩm

Ấn phẩm

Công ước của LHQ về quyền Trẻ em và các văn kiện khác

 

Bộ Công cụ Kiểm toán Xã hội cho kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội

Bộ công cụ này được xây dựng trong một giai đoạn gần ba năm (2010-2012) theo khuôn khổ của Dự án về Xây dựng Năng lực Kiểm toán xã hội cho Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giữa UNICEF và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiến trình xây dựng Bộ công cụ này đã đón nhận được rất nhiều sự trợ giúp trực tiếp và gián tiếp của rất nhiều cá nhân.

UNICEF và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chân thành cảm ơn các chuyên gia tư vấn và nhân viên của Viện Phát triển Hải ngoại đã xây dựng Bộ công cụ này với sự tham vấn và nhận xét của rất nhiều cán bộ kỹ thuật và cố vấn từ phía UNICEF và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn những đóng góp của các cá nhân sau đây đã tham
gia xây dựng Bộ công cụ:

Từ phía Viện Phát triển Hải ngoại: bà Helen Banos-Smith, ông Bernard Gauthier, bà Katie Heller, bà Louise Mailloux, bà Sue Newport, ông Lance Roberson, ông Gopakumar Thampi, bà Carol Watson, bà Caroline Harper, bà Nicola Jones, bà Paola Pereznieto, bà Evie Browne, bà Sylvia Nwamaraihe, ông Thomas Trafalgar Aston.

Từ phía Bộ KH&ĐT: ông Nguyễn Quang Thắng, ông Nguyễn Tường Sơn, ông Hồ Minh Chiến, ông Lê Quang Hùng và ông Đặng Văn Nghị.

Từ phía UNICEF: ông Paul Quarles Van Ufford, ông Samman J. Thapa, ông Vũ Mạnh Hồng, ông Ewout Erik Stoefs, bà Phạm Thị Lan, bà Nguyễn Thị Thanh An và ông Nguyễn Ngọc Triệu.

Nhấn vào đây để tải bộ công cụ

Nhấn vào các đường link dưới đây để tải từng sổ tay hướng dẫn tron bộ công cụ:

  1. Sổ tay hướng dẫn thực hiện kiểm toán xã hội dựa trên quyền trẻ em: Công cụ theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

  2. Sổ tay hướng dẫn thực hiện khảo sát thẻ báo cáo công dân: Công cụ kiểm toán xã hội theo dõi thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho Việt Nam

  3. Sổ tay Thẻ cho điểm cộng đồng: Một công cụ kiểm toán xã hội phục vụ công tác theo dõi quá trình Kế hoạch Phát triển KT-XH của Việt Nam

  4. Sổ tay Kiểm toán Giới: Một công cụ kiểm toán xã hội trong công tác theo dõi quá trình Kế hoạch Phát triển KT-XH của Việt Nam

  5. Sổ tay thực hiện Khảo sát theo dõi chi tiêu công: Công cụ kiểm toán xã hội theo dõi quá trình thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam

 

 
unite for children