Ấn phẩm

Ấn phẩm

Công ước của LHQ về quyền Trẻ em và các văn kiện khác

 

Những điểm mở và thách thức cơ bản với phương thức làm chương trình dựa trên cơ sở quyền con người cho phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam (Sách tham khảo)

Author: Christian Salazar Volkmann
Price: N/A
No. of pages:
Publication date: 2004
Publisher: Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia
Languages: Tiếng Anh & Tiếng Việt
ISBN: CTQG-2004

Available in the following formats:
(Note title and ISBN before ordering.)
[PDF]

 

 
unite for children