Trẻ em và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại Việt Nam

Đánh giá nhanh về các Mục tiêu Phát triển Bền vững và Trẻ em tại Việt Nam

UNICEF is the global leader promoting and protecting children’s rights in 190 countries, including Viet Nam
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Điểm nổi bật

Trẻ em hôm nay sẽ là nguồn lực chính cho sự phát triển của Việt Nam vào năm 2030. Đầu tư vào trẻ em là đặt nền móng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. 

Trong kỳ họp thứ 17 của Đại hội đồng Liên Hợp quốc vào tháng 9 năm 2015, các nhà lãnh đạo đến từ 193 quốc gia đã cùng cam kết: Xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn trong 15 năm tới. Lãnh đạo các quốc gia nhất trí thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), tập trung giải quyết các thách thức chính hiện nay, đó là tình trạng nghèo và bất bình đẳng, nạn đói và bệnh tật, bạo lực và biến đổi khí hậu. Mặc dù chính phủ có vai trò chính trong việc thực hiện các mục tiêu này, khu vực tư nhân có vai trò quan trọng trong nỗ lực hợp tác với các tất cả các thành phần xã hội. Việc toàn xã hội phải chung tay giải quyết các thách thức phát triển bền vững trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, áp dụng các mô hình kinh doanh tiên tiến, đầu tư, sáng tạo và công nghệ mới, được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và chính sách công hiệu quả. 

Mục tiêu phát triển bền vững là một kế hoạch hành động lớn và phổ quát vì con người, hành tinh, sự thịnh vượng, hòa bình và quan hệ đối tác. Đây là một cơ hội lịch sử để củng cố các quyền và phúc lợi cho mỗi trẻ em . Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững hướng trọng tâm tới trẻ em, và nhấn mạnh vào sự bình đẳng: Các mục tiêu phát triển chỉ có thể đạt được nếu các mục tiêu này phục vụ trẻ em trên toàn thế giới. Sự đầu tư vào những năm đầu đời của trẻ sẽ tạo tiền đề quan trọng cho các giai đoạn phát triển trí tuệ sau này và góp phần đảm bảo sự phát triển toàn diện cho mọi trẻ em, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của xã hội.

Sự phát triển toàn diện của trẻ em là một trong những chỉ số quan trọng trong tiến trình đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững. Vì sự phát triển của trẻ em thường không được thể hiện rõ ràng qua các số liệu và chính sách, nên quá trình triển khai, giám sát và báo cáo Chương trình nghị sự các Mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi nhiều nỗ lực bền bỉ để đảm bảo không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. 

Việt Nam cam kết sẽ đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Điều này thể hiện ở Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Thủ tướng Chính phủ vào tháng 5 năm 2017. Chính phủ Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã cùng thảo luận và đề ra ra các mục tiêu và chỉ số phát triển bền vững quan trọng nhất đối với trẻ em Việt Nam. Các mục tiêu hướng tới trẻ em này được thể hiện trong Kế hoạch hành động Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Ấn phẩm này cung cấp thông tin tổng quan về dữ liệu liên quan đến các Mục tiêu phát triển bền vững đối với trẻ em của Việt Nam, những kết quả dự kiến, những hành động quan trọng được khuyến nghị cho Chính phủ Việt Nam chỉ đạo và thực hiện, và danh sách các chỉ tiêu thống kê quan trọng về phát triển bền vững đối với trẻ em.
 

Trẻ em và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại Việt Nam
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Tải báo cáo

(PDF, 6,36 MB)