Tăng cường I-ốt vào muối và vi chất dinh dưỡng vào bột mỳ

Đầu tư tốt nhất cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam

Iodising Salt and Fortifying Flour: The Best Investment for Viet Nam’s National Economic Development
UN Viet Nam\shutterstock

Điểm nổi bật

Bảo vệ sự phát triển và tăng trưởng của trẻ em ngày nay là chìa khóa phát triển kinh tế và xã hội trong tương lai. Những báo cáo từ cơ quan y tế quốc gia và các cơ quan nghiên cứu cho thấy thế hệ trẻ tiếp theo của Việt Nam có thể không đạt được khả năng phát triển tối ưu về trí tuệ và hiệu suất lao động, đơn giản do chế độ dinh dưỡng không có đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết.

Tăng cường I-ốt vào muối và vi chất dinh dưỡng vào bột mỳ: Đầu tư tốt nhất cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Tải báo cáo

(PDF, 1,58 MB)