Rà soát tiến độ việc thực hiện kế hoạch quốc gia về phát triển nghề công tác xã hội

Quyết định 32/2010/QĐ-TTg về của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hoạch quốc gia về phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam

Review of national plan to develop professional social work
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Điểm nổi bật

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg, bắt đầu quá trình hình thành công tác xã hội chuyên nghiệp trong phạm vi hệ thống phúc lợi xã hội của chính phủ. Dựa trên Quyết định này, Bộ LĐTBXH đã xây dựng Đề án Quốc gia về phát triển nghề công tác xã hội trong đó xác định những mục tiêu từ năm 2010 đến năm 2020, bao gồm cả mục tiêu xây dựng một hệ thống cung cấp những dịch vụ công tác xã hội ở cấp tỉnh, huyện và xã. 

Báo cáo này cung cấp những phát hiện về rà soát tiến độ thực hiện Đề án 32 trong giai đoạn 2010-2013 và tập trung vào phân tích các bước tiến hành trong quá trình phát triển dịch vụ công tác xã hội cũng như những thành tựu đã đạt được và những thách thức trong giai đoạn đầu tiên thực hiện. Rà soát đã được tiến hành ở cấp quốc gia và từ ba tỉnh đại diện cho ba miền khác nhau: Quảng Ninh, Thanh Hóa và Đồng Tháp, tập trung vào đánh giá phát triển các trung tâm CTXH. Bên cạnh việc đánh giá tình hình phát triển dịch vụ ở cấp tỉnh, đoàn đánh giá cũng đến thăm một huyện và một xã tại mỗi tỉnh. Ở tại mỗi tỉnh, đoàn đã gặp gỡ tất cả những bên có liên quan. Bộ LĐTBXH chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi Đề án này, trong khi đó các  Sở LĐTBXH, Y tế, Giáo dục  và đào tạo, Văn hóa, Tư pháp, Công an, cũng như những tổ chức khác cũng tham gia vào công tác thực hiện này. Một số tổ chức xã hội dân sự có liên quan cũng tham gia vào các cuộc phỏng vấn trong đợt rà soát này. Do vậy đoàn nghiên cứu đã thu được một bức tranh khá toàn diện về tình hình thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội.

Báo cáo này trình bày kết quả và phân tích những thông tin thu thập được về tình hình phát triển nghề CTXH và kết luận bằng những kiến nghị cho việc thực thi Đề án Quốc gia ở bước tiếp theo. 

Rà soát tiến độ việc thực hiện kế hoạch quốc gia về phát triển nghề công tác xã hội
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Tải báo cáo

(PDF, 896,49 KB)