Giai đoạn đầu đời rất quan trọng với mọi trẻ em

Các ông bố tuyệt vời! Các bạn có sức mạnh để phát triển trí não của trẻ nhỏ

Early moments matters, For every child
UNICEF

Điểm nổi bật

Giai đoạn đầu đời rất quan trọng, Vì mọi trẻ em, báo cáo toàn cầu mới của UNICEF về phát triển tuổi thơ ấu, cho thấy giai đoạn từ khi thụ thai tới khi trẻ đi học mở ra một cửa sổ cơ hộ quan trọng và để định hình sự phát triển của bộ não của một đứa trẻ.

Sự tăng trưởng nhanh của não xảy ra trong thời kỳ này là điều đáng kinh ngạc. Tại đây thời gian, các kết nối não tạo thành ở tốc độ không cải tiến, tạo hình dạng và chiều sâu cho sự phát triển nhận thức, cảm xúc và xã hội của trẻ - ảnh hưởng đến khả năng của học hỏi, giải quyết vấn đề và các mối quan hệ xã hội. Điều này, lần lượt, có một ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống trong tương lại, khả năng kiếm sống và đóng góp cho xã hội của các em. . . ngay cả hạnh phúc tương lai của các em.

Xem báo cáo Tiếng Anh trên website của UNICEF

 

Early moments matters, For every child
Tác giả
UNICEF
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh