Chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Việt Nam:

Bài học quá khứ và khởi động lại chương trình tốt hơn

Salt Iodisation in Viet Nam: Learning from the Past and Building Back Better
UN Viet Nam\shutterstock

Điểm nổi bật

Nhằm mục đích rút ra những kinh nghiệm báu từ triển khai trong quá khứ, UNICEF Việt Nam hỗ trợ xuất bản báo cáo phân tích những thành công của Chương trình Phòng chống Các rối loạn do Thiếu I ốt (PCCRLTI) ở Việt Nam trong những năm trước đây, và thực trạng chương trình trong hiện tại. Hy vọng rằng báo cáo đã gọi ra những bài học quý báu có thể giúp cho chương trình Phòng chống Các rối loạn do Thiếu I ốt ở Việt Nam được hoạch định lại và phát triển tốt hơn trong tương lai.

Báo cáo này được thực hiện trong tháng 9 năm 2012, bởi bà Karen Codling, Chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe công đồng của UNICEF, dựa trên trao đổi và làm việc với các đơn vị đối tác đã từng tham gia chương trình, kết hợp với tra cứu và tổng quan nhiều tài liệu, các báo cáo điều tra, báo cáo đánh giá chương trình. Tác giả cũng đúc rút từ nhiều kiến thức và kinh nghiệm của cá nhân mình qua nhiều năm gắn bó với chương trình PCRLTI của Việt Nam, bao gồm nhiều lần tham gia
đánh giá trực tiếp chương trình, cũng như các chuyến thăm triển khai thực địa tại các địa phương.

Xin cảm ơn BS. Nguyễn Vinh Quang, Phó giám đốc Điều hành Bệnh viên Nội tiết Trung ương; Bs. Lê Phong, Phó giám đốc Trung Tâm Đào tạo và Chỉ Đạo chuyên khoa, bệnh viện Nội tiết Trung Ương; ông Nguyễn Huy Quang, Phó vụ trưởng vụ Pháp chế, Bộ Y tế đã hợp tác và hỗ trợ trong quá trình báo cáo được thực hiện.

Cảm ơn ông Roger Mathisen chuyên gia dinh dưỡng & Bs. Nguyễn Đình Quang cán bộ UNICEF, đã có những đóng góp quan trong cho báo cáo, đồng thời cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ từ bà France Bégin, Chuyên gia tư vấn kỹ thuật của Văn phòng UNICEF khu vực Đông Á Thái Bình Dương, bà Đỗ Hồng Phương, chuyên gia lĩnh vực chính sách dinh dưỡng, UNICEF Việt Nam. Cảm ơn bệnh viên Nội tiết Trung ương, cơ quan đầu mối triển khai chương trình PCCRLTI của Bộ Y tế Việt Nam đã đọc và thông qua báo cáo. Cảm ơn cơ quan Hợp tác Phát Triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID)đã hỗ trợ tài chính cho báo cáo này.

Chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Việt Nam: Bài học quá khứ và khởi động lại chương trình tốt hơn
Tác giả
UNICEF Viet Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Tải báo cáo

(PDF, 1,59 MB) (PDF, 207,37 KB) (PDF, 535,92 KB)