Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ đăng ký khai sinh tại Lào Cai

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ ĐKKS cho trẻ em tại các xã thuộc địa bàn khó khăn tỉnh Lào Cai được thực hiện và hoàn thành vào tháng 5/2015

Citizen report card on the birth registration services in Lao Cai province
UN Viet Nam\shutterstock

Điểm nổi bật

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho chu kỳ 2012 - 2016, Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ ĐKKS cho trẻ em tại các xã thuộc địa bàn khó khăn tỉnh Lào Cai được thực hiện và hoàn thành vào tháng 5/2015. Báo cáo này được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia tư vấn từ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), gồm ông Hoàng Văn Cương (Trưởng nhóm), ông Trần Trung Hiếu và ông Phạm Phú Minh cùng với sự hỗ trợ của bà Bế Thu Trang và bà Lê Mai Anh.

Báo cáo thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Quản lý Dự án Bạn hữu Trẻ em, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó, Báo cáo đã nhận được sự hợp tác của các cơ quan có liên quan thuộc các huyện Bắc Hà, Sa Pa, Si Ma Cai và Mường Khương và sáu xã, gồm: Xã Lầu Thí Ngài huyện Bắc Hà, xã Tả Phìn huyện Sa Pa, xã Sán Chải và xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai, xã La Pán Tẩn và xã Cao Sơn huyện Mường Khương.

Báo cáo thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban Quản lý Dự án Bạn hữu Trẻ em), Sở Tư pháp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó, Báo cáo đã nhận được sự hợp tác của các cơ quan có liên quan thuộc các huyện Bắc Hà, Sa Pa, Si Ma Cai và Mường Khương và sáu xã, gồm: Xã Lầu Thí Ngài huyện Bắc Hà, xã Tả Phìn huyện Sa Pa, xã Sán Chải và xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai, xã La Pán Tẩn và xã Cao Sơn huyện Mường Khương.

UNICEF Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Bạn hữu Trẻ em xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã đóng góp xây dựng báo cáo này!

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ đăng ký khai sinh cho trẻ em tại các xã thuộc địa bàn khó khăn
Tác giả
UNICEF Viet Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Không tải được tệp