Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân tại Gia Lai

Đối với dịch vụ y tế cho bà mẹ và trẻ em tại một số xã thuộc địa bàn khó khăn tỉnh Gia Lai

Gia Lai Citizen Report Card
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Điểm nổi bật

UNICEF đã hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Y tế Gia Lai áp dụng Thẻ báo cáo công dân (CRC), một công cụ kiểm toán xã hội để khảo sát sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ y tế tuyến xã. Mục tiêu của khảo sát này là nhằm cải thiện chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt những nhóm dễ bị tổn thương (trẻ em, nhóm nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu và vùng xa v.v), tại 6 xã của 3 huyện, bao gồm xã H'ra và A Yun (huyện Mang Yang); xã Đăk Rong và Krong (huyện Kbang); xã Chư Rcăm và Uar (huyện Krông Pa). Nghiên cứu này ghi nhận và phân tích ý kiến của người sử dụng 05 dịch vụ y tế dành cho bà mẹ và trẻ em đang được cung cấp tại tuyến xã, bao gồm: Chăm sóc trước sinh; Chăm sóc sau sinh; Tiêm chủng; Khám chữa bệnh cho bà mẹ và trẻ em; và Truyền thông giáo dục sức khỏe.

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân tại Gia Lai
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Tải báo cáo

(PDF, 3,43 MB)