Quyền trẻ em

UNICEF sử dụng chuyên môn và kinh nghiệm của mình trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến quyền trẻ em để đảm bảo “không em nào bị bỏ lại phía sau” ở Việt Nam.

UNICEF is utilizing its expertise and experience across the full spectrum of children’s rights to ensure “no child is left behind” in Viet Nam.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Vấn đề

Dù có nhiều tiến bộ trong phát triển kinh tế xã hội trong các cộng đồng dân cư khác nhau ở Việt Nam, vẫn còn rất nhiều gia đình, phụ nữ và trẻ em đã bị bỏ lại phía sau. Những nỗ lực để giảm nghèo tiền tệ đã thành công, tuy nhiên, giảm nghèo tiền tệ lại không giúp giảm tính dễ bị tổn thương. Tính dễ bị tổn thương này đặc biệt nghiêm trọng ở trẻ em vì thực hiện quyền trẻ em không nằm gọn trong phạm vi trách nhiệm của một cơ quan chính phủ.

“Ensuring that “no child is left behind” requires breakthrough solutions to fast-track progress towards inclusive and sustainable development for all.”
UN Viet Nam\shutterstock

Để đảm bảo "không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau" cần các giải pháp đột phá để theo dõi tiến độ phát triển toàn diện và bền vững cho tất cả mọi người

Thực trạng này càng trở nên trầm trọng do số liệu về trẻ em còn manh mún, điều đó không chỉ tạo ra những thách thức to lớn trong việc xây dựng và thực hiện chính sách cho trẻ em, mà thách thức việc thực hiện các nghĩa vụ giám sát và báo cáo về Mục tiêu phát triển bền vững và quyền của con người tại Việt Nam.

Giải pháp

UNICEF đang nỗ lực làm giảm tính dễ bị tổn thương của trẻ em và đảm bảo mọi trẻ em đều an toàn, khỏe mạnh, sẵn sàng học tập và phát triển thông qua việc tác động tới chương trình hành động về luật pháp và chính sách của quốc gia về quyền trẻ em cũng như nâng cao năng lực cho hệ thống chính phủ để thực hiện quyền trẻ em.

“UNICEF đang nỗ lực trở thành một nhân tố của sự thay đổi trong đời sống của mọi trẻ em Việt Nam bằng cách kết nối các đối tác nhằm phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo và bất bình đẳng từ thế hệ này qua thế hệ khác, đồng thời đưa đất nước đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế thế kỷ 21”.

Chúng tôi đang nỗ lực để nâng cao năng lực cho các cơ quan dân cử để xây dựng luật đồng thời giám sát việc thực hiện quyền trẻ em. Để hỗ trợ việc giám sát và đánh giá có hệ thống luật và chính sách có ảnh hưởng đến trẻ em, các cơ quan dân cử sẽ được hỗ trợ để có những quyết sách sáng suốt vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Để hỗ trợ điều phối đa ngành trong việc thực hiện quyền trẻ em, các cơ quan dân cử và chính phủ được hỗ trợ để thực hiện hiệu quả hơn các quyền này. Hoạt động của UNICEF bao gồm vận động chính sách, xây dựng bằng chứng, đối thoại chính sách cấp cao, trao đổi kiến ​​thức và hỗ trợ kỹ thuật.

Tài liệu liên quan

Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Việt Nam
Mặc dù ở những nơi xa xôi trên vùng núi phía bắc Việt Nam, các em trường THCS nhận thức rất rõ các quyền lợi của mình. Không những hiểu về quyền lợi của mình mà còn thể hiện các quyền lợi của mình rất rõ ràng qua các tranh cổ động của lớp kỹ năng sống của các em.