Quyền trẻ em

UNICEF sử dụng chuyên môn và kinh nghiệm của mình trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến quyền trẻ em để đảm bảo “không em nào bị bỏ lại phía sau” ở Việt Nam.

UNICEF is utilizing its expertise and experience across the full spectrum of children’s rights to ensure “no child is left behind” in Viet Nam.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung