Quyên góp cứu trợ cho trẻ em và phụ nữ Miền Trung

Hơn 2,5 triệu trẻ em đối mặt với nhiều nguy cơ do tác động của liên tiếp các đợt thiên tai ập đến miền Trung Việt Nam

Quyên góp cứu trợ cho trẻ em và phụ nữ trong vùng lũ