Quyên góp cứu trợ cho trẻ em và phụ nữ Miền Trung

Hơn 2,5 triệu trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ do tác động của liên tiếp các đợt thiên tai ập đến miền Trung Việt Nam. Hãy chung tay cùng UNICEF.

Quyên góp cứu trợ cho trẻ em và phụ nữ trong vùng lũ