Các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp của UNICEF tại Việt Nam tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm

28 Tháng 11 2016
Hàng cứu trợ về nước sạch và vệ sinh môi trường cảu UNICEF (Mang lọc nước và viên hóa chất) tại nhà kho, thành phố Hồ Chí Minh. UNICEF và Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ chính phủ Việt Nam ứng phó với đợt hạn hán và xâm nhập mặn trong năm 2016.
UNICEF Việt Nam\Phạm Lê Tuấn Nghĩa
Hàng cứu trợ về nước sạch và vệ sinh môi trường cảu UNICEF (Mang lọc nước và viên hóa chất) tại nhà kho, thành phố Hồ Chí Minh. UNICEF và Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ chính phủ Việt Nam ứng phó với đợt hạn hán và xâm nhập mặn trong năm 2016.

Hà nội,  28/11/2016 – Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, UNICEF đã tiến hành các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em và phụ nữ bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại 10 tỉnh thuộc vùng Cao nguyên Trung bộ, Duyên hải Nam trung bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Từ tháng Tám năm 2016, Chương trình Cứu trợ khẩn cấp của UNICEF đã được triển khai với sự thống nhất cùng Chính phủ Việt Nam. Chương trình tiến tới áp dụng phương pháp lập kế hoạch liên quan đến rủi ro được báo trước (risk-informed programming), đưa các hoạt động cứu trợ nhân đạo đến gần hơn các hoạt động hỗ trợ phát triển lâu dài.

Bên cạnh cung cấp các hàng hóa cứu trợ về dinh dưỡng, nước và vệ sinh, UNICEF hỗ trợ xây dựng năng lực cho các cán bộ y tế ở địa phương và các cộng tác viên thôn bản trong việc khám sàng lọc và theo dõi suy dinh dưỡng nặng và cấp tính ở trẻ em, tăng cường dinh dưỡng đúng cách cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, và hướng dẫn sử dụng các hàng hóa vật phẩm cứu trợ. UNICEF cũng hỗ trợ sản xuất các tài liệu truyền thông, tiến hành tập huấn cho giảng viên nguồn về truyền thông thay đổi hành vi trong chăm sóc sức khỏe và vệ sinh cá nhân. Cho tới nay, ước tính các hỗ trợ khẩn cấp của UNICEF đã đến được với khoảng 140,000 người dân ở Việt Nam.

“Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo thực hiện quyền trẻ em trong bối cảnh liên quan đến rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu”, ông Youssouf Abdel-Jelil, Đại diện UNICEF 

Trong thời gian tiếp theo, Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của UNICEF sẽ tập trung vào việc vận động và xây dựng năng lực về giảm thiểu rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm. UNICEF và Bộ NNPTNT sẽ tổ chức Hội thảo Quốc gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tại Ninh Thuận vào tháng 12 năm nay. Hiện tại UNICEF và Bộ NNPTNT đang xây dựng tài liệu về giảm thiểu rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm và lập kế hoạch liên quan đến rủi ro được báo trước. UNICEF cũng hỗ trợ khảo sát các rủi ro liên quan đến trẻ em, đưa ra bức tranh toàn cảnh về những tác động tổng thể về kinh tế xã hội mà trẻ em gặp phải do biến đổi khí hậu gây ra.

UNICEF and Tra Vinh PCERWASS staff conduct a training session on how to purify water using UNICEF supplies, aquatab and pur, to the people and children in Don Xuan commune, Giang Hai District, Tra Vinh.

“Các phân tích rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm có mục tiêu cung cấp thông tin cho công tác quản lý và lập kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai nhằm giảm thiểu rủi ro và thiệt hại trước khi chúng biến thành thảm họa”, ông Youssouf Abdel-Jelil, Đại diện UNICEF phát biểu. Thảm họa thiên nhiên có tác động tiêu cực đến quyền trẻ em, gây ảnh hưởng nặng nề cho những người dân dễ bị tổn thương nhất, trong đó có phụ nữ và trẻ em và làm giảm sự tăng trưởng kinh tế. Giảm thiểu rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm nhằm tăng cường cơ chế chịu trách nhiệm giữa chủ thể của quyền (trẻ em) và người có trách nhiệm thực thi quyền (cha mẹ, cộng đồng, nhà cung cấp dịch vụ, chính phủ), thông qua việc cải thiện việc cung cấp thông tin, nâng cao tính minh bạch và năng lực ở các cấp. “Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo thực hiện quyền trẻ em trong bối cảnh liên quan đến rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu”, ông Abdel-Jelil phát biểu.

Với mục tiêu kết hợp hỗ trợ nhân đạo với các mục tiêu phát triển lâu dài, UNICEF Việt Nam sẽ tiếp tục đưa việc lập kế hoạch liên quan đến rủi ro được báo trước và giảm thiểu rủi ro thiên tai vào Chương trình hợp tác của UNICEF và Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2017-21.

Liên hệ báo chí

Ông Louis Vigneault-Dubois
Trưởng Chương trình Truyền thông
UNICEF Việt Nam
ĐT: +84 (024) 3850 0100
ĐT: +84 (0)96 6539 673
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Chuyên gia Truyền thông
UNICEF Việt Nam
ĐT: +84 (024) 38500225
ĐT: +84 (0)904154678

Giới thiệu về UNICEF

UNICEF thúc đẩy quyền và phúc lợi của mọi trẻ em, trong tất cả các hoạt động của mình. Cùng với các đối tác, chúng tôi hoạt động tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ để biến cam kết thành hành động thiết thực, tập trung nỗ lực đặc biệt vào việc tiếp cận những trẻ em dễ bị tổn thương nhất và bị loại trừ, vì lợi ích của tất cả trẻ em, ở khắp mọi nơi.

Để biết thêm thông tin về UNICEF và công việc mà chúng tôi đang làm vì trẻ em hãy truy cập https://www.unicef.org/vietnam/vi 

Đồng hành cùng UNICEF trên trang Twitter và Facebook