Phát triển trẻ thơ toàn diện

UNICEF đang đi tiên phong trong việc đẩy mạnh chương trình Phát triển Tuổi thơ Toàn diện ở Việt Nam, một cách tiếp cận sáng tạo và vòng đời giúp trẻ khỏe mạnh, sẵn sàng học hỏi và phát triển mạnh mẽ.

Integrated Early Childhood Development
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Thách thức

UNICEF tin rằng mọi trẻ em đều có quyền có được sự khởi đầu tốt nhất và phát triển tối đa tiềm năng của mình. Ở Việt Nam, chính phủ đang nỗ lực để thực hiện quyền trẻ em theo cam kết trong các công ước quốc tế và Mục tiêu Phát triển Bền vững, vì vậy tất cả trẻ em đều có quyền học tập, phát triển đầy đủ, được lắng nghe và tích cực tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan đến cuộc sống của các em.

1.000 ngày đầu tiên trong cuộc đời của một đứa trẻ rất quan trọng đối với sự phát triển về mặt xã hội, cảm xúc, nhận thức và thể chất của các em, Việt Nam đã nhận thức được nhu cầu cần có một chiến lược chăm sóc trẻ thơ toàn diện hơn chăm sóc tập trung vào những năm đầu đời của trẻ.

Theo thông lệ, dịch vụ trong các lĩnh vực quan trọng cần thiết cho sự phát triển sớm và phúc lợi của trẻ như sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em - đã được thực hiện bởi các đối tác khác nhau và do đó bỏ lỡ mảng hỗ trợ phát triển nhận thức và tình cảm của trẻ em gái và trẻ em trai ở Việt Nam.

Sự cần thiết để gia đình tiếp cận được nhiều dịch vụ một cách toàn diện đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, và việc đầu tư cho trẻ nhỏ hiện nay cũng được coi là đầu tư quan trọng vì sự thịnh vượng lâu dài của một quốc gia.

Viet Nam understood the need for a comprehensive approach that supported all children – regardless of their ethnicity, gender, origin, disability or poverty
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Việt Nam hiểu được nhu cầu thực hiện một phương pháp tiếp cận toàn diện hỗ trợ tất cả trẻ em - bất kể dân tộc, giới tính, nguồn gốc, khuyết tật hay nghèo đói - đồng thời công nhận tầm quan trọng của việc chăm sóc cho bà mẹ, trong và sau khi sinh

Giải pháp

Để trẻ em phát triển tối đa tiềm năng của minh, UNICEF đi tiên phong trong lĩnh vực Phát triển trẻ thơ toàn diện (IECD) tại ba tỉnh (Điện Biên, Gia Lai và Kon Tum) – đây là một phương pháp tiếp cận theo vòng đời và tích hợp để đảm bảo trẻ em được an toàn, khỏe mạnh, sẵn sàng để học tập và phát triển.

IECD giúp tối đa hóa tác động của hỗ trợ cho sự phát triển trẻ thơ từ khi thụ thai đến sinh nhật thứ tám của các em trong môi trường gia đình và cộng đồng, góp phần cải thiện kết quả phúc lợi của trẻ em.

Theo tập quan trách nhiệm chăm sóc trẻ được chia sẻ giữa cha mẹ, người chăm sóc, gia đình và nhà cung cấp dịch vụ, IECD áp dụng phương pháp phối hợp để lồng ghép và tăng cường chất lượng dịch vụ trong các lĩnh vực then chốt (y tế, dinh dưỡng, nước và vệ sinh môi trường, chăm sóc tâm lý xã hội kèm theo giáo dục sớm và bảo vệ trẻ em) để cung cấp dịch vụ chăm sóc và bảo vệ chất lượng cho trẻ em trong những năm đầu đời, đặc biệt là từ khi thụ thai đến khi bốn tuổi. IECD nhìn nhận mỗi trẻ qua một lăng kính rộng về phát triển tư duy, thể chất, xã hội, cảm xúc, nhận thức và ngôn ngữ của các em.

IECD nhìn nhận mỗi đứa trẻ thông qua một thấu kính rộng về tư duy về thể chất, xã hội, cảm xúc, nhận thức và phát triển ngôn ngữ của của các em.

Mô hình sáng tạo này cũng có tiềm năng giúp thúc đẩy sự phát triển của quốc gia, vì những năm đầu của thời thơ ấu là giai đoạn hình thành cơ sở phát triển trí thông minh, nhân cách, hành vi xã hội và khả năng học hỏi và nuôi dưỡng thành người trưởng thành. Điều này có nghĩa là IECD là một trong những cách hiệu quả nhất về chi phí để tăng cường nguồn nhân lực, xây dựng hòa bình, gắn kết xã hội và phát triển bền vững của Việt Nam. 

 

 

This coordinated, integrated approach is essential to ensure the survival, optimal growth and development of children in Viet Nam. Intervening early will help avoid future, costly problems for society.
UNICEF Viet Nam\Doan Bao Chau

Phương pháp tiếp cận tổng hợp, lồng ghép này rất cần thiết để đảm bảo sự sống còn, tăng trưởng và phát triển tối ưu của trẻ em ở Việt Nam. Can thiệp sớm sẽ giúp tránh những vấn đề mất nhiều chi phí cho xã hội trong tương lai.

Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF
Thông điệp đặc biệt từ Đại sứ Thiện chí UNICEF David Beckham trong Ngày Quốc tế Cha mẹ