Thành tựu của thế hệ NextGen đầu tiên

Thông qua các sự kiện đổi mới, thế hệ NextGen nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng và có những đóng góp cho hoạt động của UNICEF tại Việt Nam

UNICEF Việt Nam
NextGen at UNICEF Zero Award
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung
30 Tháng 9 2021

Thành tựu của NextGen

Thế hệ NextGen Việt Nam đầu tiên hoạt động trong giai đoạn 2013-2016 với hơn 50 thành viên. Giai đoạn này, nhiều sáng kiến từ các thành viên NextGen đã tạo được những tác động lớn, bao gồm:

  1. Sự tham gia của Katy Perry tại sự kiện Forbes 30 under 30
  2. Gala gây quỹ Zero Awards tổ chức cùng UNICEF
  3. Các sự kiện nâng cao nhận thức với đối tác như Yan TV, Coffee Beans
  4. NextGen Talk Series
UNICEF Việt Nam
Katy Perry, Đại sứ thiện chí của UNICEF, siêu sao nhạc pop toàn cầu, đã có chuyến dừng chân đặc biệt đến Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là diễn giả chính tại Hội nghị thượng đỉnh dưới 30 tuổi lần đầu tiên có mặt của Forbes Việt Nam.
UNICEF Việt Nam\YAN News
Sự kiện UNICEF ZERO (2013) được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyên góp được 435.000 USD từ việc bán vé, đấu giá trực tiếp và tài trợ để hỗ trợ trẻ em tại Việt Nam. Giải thưởng ZERO là một sáng kiến của Chương trình Tin tưởng vào SỐ 0, một chiến dịch toàn cầu của UNICEF được khởi động tại Việt Nam.

Bạn muốn giúp đỡ trẻ em ở Việt Nam? Hãy điền vào đơn đăng ký để trở thành thành viên của cộng đồng UNICEF NextGen

Đăng ký