UNICEF NextGen làm gì để giúp đỡ trẻ em Việt Nam

Những hành động mà UNICEF NextGen cần làm để giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi trẻ em Việt Nam. Bạn đã sẵn sàng chưa?

UNICEF NextGen làm gì
COVAX: đảm bảo quyền tiếp cận công bằng trên toàn cầu đối với vắc xin COVID-19