Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024

UNICEF Việt Nam
Trao giải nhất cuộc thi vẽ tranh “Góc nhìn về thiên tai”
UNICEF Việt Nam\Vũ Lê Hoàng
21 Tháng 5 2024