Vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em được tạo ra thế nào?

Nhiều cha mẹ vẫn chưa hiểu rõ được quy trình sản xuất vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ nên có tâm lý e ngại tiêm phòng cho trẻ em. Vậy thế nào là vắc-xin COVID-19 cho trẻ em và chúng đã được chế tạo thành công như thế nào?

UNICEF Việt Nam
Cha mẹ cần chú ý tiêm vacxin cho trẻ đúng lúc
Freepik.com
08 Tháng 4 2022

Tất cả vắc-xin đều trải qua các quá trình thử nghiệm, đánh giá rộng rãi và nghiêm ngặt về hiệu quả, chất lượng và độ an toàn, thông qua nhiều bước đánh giá, bao gồm đánh giá tiền lâm sàng và ba giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. 

Các cơ quan quản lý quốc gia xem xét thông tin do nhà sản xuất cung cấp về vắc-xin để quyết định có cho phép sử dụng vắc xin hay không. 

Vì nhóm người cao tuổi và người trưởng thành có các bệnh lý nền là nhóm nguy cơ cao đối với COVID-19 nên các vắc-xin được nghiên cứu và thử nghiệm cho người trưởng thành trước tiên. 

Sau khi có được dữ liệu về hiệu quả tốt và an toàn trên thực tế từ các nhóm này, các nhà phát triển vắc xin dần dần mở rộng đối tượng mục tiêu tới nhóm nhỏ tuổi hơn. Cũng thông qua các quy trình từng bước này, các nhà sản xuất đã tạo ra dữ liệu từ nhóm dân số nhỏ tuổi hơn. Các cơ quan quản lý quốc gia sau đó xem xét dữ liệu mới và cập nhật việc cấp phép sử dụng vắc-xin cho trẻ em. Hơn 60 nước đã triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi.