Tuyên ngôn giới trẻ #CHẤM_DỨT_Bạo_Lực

Những người trẻ tuổi lên tiếng muốn ngăn chặn bạo lực học đường.

UNICEF Việt Nam
The #ENDviolence Youth Manifesto
UNICEF/UN0232616/Zehbrauskas
24 Tháng 6 2019

Đối với quá nhiều sinh viên trên khắp thế giới, trường học là một nơi nguy hiểm. Chúng tôi đã hỏi những người trẻ tuổi về trải nghiệm của họ với bạo lực trong và xung quanh trường học - và những gì họ cảm thấy là cần phải làm điều gì đó để ngăn chặn bạo lực học đường ngay.

Kết quả điều tra rất ấn tượng, với hơn một triệu thanh thiếu niên chia sẻ tiếng nói của họ. Hơn 2 trong 3 người trẻ tuổi cho biết họ lo lắng về bạo lực trong và xung quanh trường học. Nhưng họ cũng đưa ra các ý tưởng cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, giáo viên và chính phủ có thể làm để giúp trường học trở nên an toàn hơn.

Chúng tôi đã mang hơn 100 người trẻ từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau xây dựng một bản tuyên ngôn của giới trẻ để chấm dứt bạo lực học đường. Đây là cách họ muốn giải quyết vấn đề:

 

Nguyên tắc bao trùm

 
Đa dạng và khoan dung

Bình đẳng là nền tảng thúc đẩy sự đa dạng và khoan dung trong trường học. Bình đẳng nên được dạy và thể hiện ở nhà và củng cố trong các trường học. Chúng ta phải nhận ra rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng. Sự khác biệt của chúng tôi, bao gồm văn hóa, giới tính, bản sắc, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, quốc tịch, chủng tộc, sắc tộc, tình trạng di cư và tôn giáo làm cho chúng tôi trở nên độc đáo và nên được tôn vinh hơn là chia rẽ chúng tôi. Chương trình giảng dạy, giáo viên, xã hội, truyền thông và các tổ chức của chúng tôi như chính phủ, có trách nhiệm thúc đẩy, thực hành, giảng dạy và đảm bảo rằng các trường học là một không gian an toàn và toàn diện cho mọi người. Họ có trách nhiệm xóa bỏ và ngăn chặn sự kỳ thị kìm hãm chúng ta khỏi sự bình đẳng trong lớp học và trên thế giới.

Bảo vệ tất cả học sinh

Để tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, tôn trọng và khi các tổ chức có thể tạo ra sự thay đổi, các trường học, phối hợp với phụ huynh, đồng nghiệp và xã hội, phải quan tâm, hỗ trợ và bảo vệ tất cả học sinh - những người gặp bạo lực và những người đó người tham gia vào hành vi bạo lực.

 

Chúng tôi cam kết

 
Là người tử tế và tốt bụng

Chúng tôi cam kết tôn trọng và cẩn thận trong cách chúng tôi đối xử với cộng đồng của mình và lên tiếng khi thấy an toàn. Lòng tốt là một trách nhiệm bắt đầu với mỗi chúng ta.

Tố cáo các hành vi bạo lực

Chúng tôi cam kết phá vỡ những điều cấm kỵ và nạn nhân xung quanh việc tố cáo bạo lực. Chúng tôi sẽ tìm kiếm tới cơ quan chức năng và những người đáng tin cậy như giáo viên, cố vấn, đại diện cộng đồng và các học sinh khác khi chúng tôi chứng kiến ​​hoặc tìm hiểu về bạo lực trong và xung quanh trường học. Chúng tôi cũng cam kết tạo ra các kênh do thanh niên lãnh đạo để tố cáo bạo lực.

Hành động

Chúng tôi cam kết bắt đầu và hỗ trợ các sáng kiến ​​sẽ thúc đẩy sự đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau ở nhà, ở trường và trong cộng đồng của chúng tôi - bao gồm cả trực tuyến. Chúng tôi sẽ dựa vào nhau để bảo vệ lẫn nhau. [#I’veGotYourBack]

 

Chúng tôi yêu cầu

 
Hãy nghiêm túc với chúng tôi

Chúng tôi yêu cầu cha mẹ, người giám hộ, trường học của chúng tôi là các tổ chức, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng nhận ra bản chất của chúng tôi, sự bình đẳng, quyền của chúng tôi, quyền tồn tại hài hòa trong các môi trường không có bạo lực dưới mọi hình thức. Chúng tôi yêu cầu nơi bạo lực có thể tồn tại, nơi đó phải được giải quyết bạo lực ngay lập tức, mà không đặt gánh nặng lên đứa trẻ.

Đưa ra các nguyên tắc rõ ràng

Chúng tôi yêu cầu được bảo vệ và ngăn chặn tất cả các hình thức và mức độ bạo lực trong trường học, cần được quản trị bởi các quy tắc, quy định và kế hoạch hành động rõ ràng để cho phép cải cách và truy đòi môi trường học tập an toàn cho tất cả mọi người.

Thực hiện luật cấm vũ khí

Chúng tôi yêu cầu các nhà hoạch định chính sách thông qua và thực thi luật cấm vũ khí trong trường học đặc biệt là súng và dao.

Đảm bảo an toàn cho chúng tôi khi đến trường và đi học về

Chúng tôi yêu cầu sự an toàn trên hành trình đến trường và đi học về. Chúng tôi không muốn ai làm hại chúng tôi bằng mọi cách. Chúng tôi cũng yêu cầu được bảo vệ bởi luật pháp và hình phạt cho những người vi phạm pháp luật.

Cung cấp cơ sở vật chất trường học an toàn

Chúng tôi yêu cầu môi trường học tập an toàn, bao gồm các tòa nhà và sân, sân chơi và thiết bị cố định. Chúng tôi muốn hành lang, lớp học và phòng tắm với các lựa chọn trung tính về giới tính sẽ được thắp sáng đầy đủ. Chúng tôi mong muốn các biện pháp an ninh như cổng, camera và nhân viên an ninh được đào tạo đúng cách khi thích hợp. Nhân viên nhà trường và học sinh cần được hướng dẫn về những việc cần làm trong trường hợp khẩn cấp.

Đào tạo giáo viên và nhân viên tư vấn

Chúng tôi yêu cầu giáo viên và tư vấn viên thực hiện quá trình đào tạo có thể đưa ra các hình thức hỗ trợ và giới thiệu học sinh, học viên gặp các vấn đề bạo lực học đường tìm đến các dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Giáo viên và tư vấn viên phải cần được đào tạo và kiểm soát cảm xúc nhằm đối phó với các vấn đề đa dạng và cung cấp kỷ luật tích cực cho tất cả trẻ em.

Dạy sự nhận biết và ứng phó với vấn nạn xâm hại tình dục

Chúng tôi yêu cầu tất cả các trường dạy tất cả học sinh, bất kể tuổi tác, bản sắc giới tính, giới tính, khuyết tật, tôn giáo, chủng tộc và khuynh hướng tình dục, phải tôn trọng ranh giới thể chất và tình dục của nhau. Tất cả các trường phải cung cấp các phương tiện có thể truy cập và đáng tin cậy để tố cáo các trường hợp quấy rối và xâm hại tình dục (có thể là thể chất, tâm lý, tình cảm và / hoặc bằng lời nói) trong các tài liệu / chính sách quản lý của trường, phải được bao gồm.

 


Bản tuyên ngôn sẽ được trình bày trước các bộ trưởng tại Diễn đàn Thế giới Giáo dục vào tháng 1 năm 2019. Sự kiện này - được tổ chức bởi UNICEF, Công dân toàn cầu, JCI và Quan hệ đối tác toàn cầu để chấm dứt bạo lực đối với trẻ em và với sự tham gia của Bộ Phát triển quốc tế và Sáng kiến giáo dục trẻ em của Liên Hợp Quốc trước thềm Lễ hội Công dân Toàn cầu Mandela 100 - là một phần của chiến dịch #ENDviolence toàn cầu của UNICEF.