‘Trước dịch, gia đình chúng tôi không phải hộ nghèo, nhưng giờ thì khác rồi’ – trích lời chị Hiền

Tại Việt Nam, gần 11% trẻ em Việt Nam nghèo đa chiều (2022).[i] UNICEF Việt Nam hỗ trợ xây dựng hệ thống an sinh xã hội đảm bảo mọi trẻ em có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

Nhi Tong - UNICEF Việt Nam
06 Tháng 7 2023