Thể thao hòa nhập cho sự phát triển của trẻ em

Trên toàn thế giới, trẻ em cần có thời gian rảnh, không gian và tình bạn để vui chơi thể thao. Mặc dù nhu cầu cho các hoạt động thể dục thể thao diễn ra trên phạm vi toàn cầu, thế nhưng khả năng để trẻ em được tham gia vào các hoạt động này chưa nhiều.

UNICEF
Thể thao là một trong những hoạt động cần thiết đối với sự phát triển của trẻ em
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung
01 Tháng 11 2022