Thể thao hòa nhập

Trên toàn thế giới, trẻ em cần có thời gian rảnh, không gian và tình bạn để vui chơi thể thao. Mặc dù nhu cầu cho các hoạt động thể dục thể thao diễn ra trên phạm vi toàn cầu, khả năng để trẻ em được tham gia vào các hoạt động này chưa nhiều.

UNICEF
A boy plays football in the Fun Football Festival in Ho Chi Minh city
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung
01 Tháng 11 2022