Tác động của hoạt động kinh doanh đối với quyền trẻ em

Công bố hướng dẫn thực hành dành cho nhà nước nhằm giải quyết tốt hơn tác động của hoạt động kinh doanh đối với quyền trẻ em

UNICEF Việt Nam
A panel discussion on “Children’s Rights and Business” covered several main themes, from protection of children in the informal economy, protection and promotion of children’s rights in the digital world, and child safe travel and tourism, to sharing the key findings of a survey on child rights in the workplace.
UNICEF Viet Nam
12 Tháng 12 2019

HÀ NỘI, VIỆT NAM, ngày 11 tháng 12 năm 2019 – Viện Quyền con người, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UNICEF hôm nay công bố Hướng dẫn thực hành dành cho Nhà nước về việc triển khai Bình luận chung số 16 của Ủy ban về Quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc, trong đó nêu rõ các nghĩa vụ của Nhà nước liên quan đến tác động của khu vực kinh doanh đối với quyền trẻ em.

Tài liệu này hướng dẫn về cách thức để Nhà nước có thể đảm bảo rằng mọi hoạt động kinh doanh đều tôn trọng quyền trẻ em thông qua luật pháp, chính sách, nghiên cứu, giám sát, nâng cao nhận thức và biện pháp khắc phục. Hướng dẫn cũng nhấn mạnh các kinh nghiệm quốc gia, khu vực và quốc tế đáng chú ý, và đưa ra các khuyến nghị từ chuyên gia của Ủy ban về Quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc.

Hơn bảy mươi nhà quản lý, hoạch định chính sách, đại diện của các bộ, ban ngành, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và các tổ chức doanh nghiệp có liên quan đã tham dự sự kiện này và thảo luận về các tác động tích cực và tiêu cực của hoạt động kinh doanh đối với trẻ em, cũng như các chiến lược và công cụ thiết thực để điều chỉnh và gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

“Là một phần trong lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Quyền Con người năm nay, sự kiện này rất quan trọng để chúng ta thảo luận về quyền trẻ em, vì trẻ em dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ và hỗ trợ đặc biệt như được nêu trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền của Trẻ em”, ông Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Con người, Học viện Chính trị Hồ Chí Minh cho biết.

Nhà nước có nghĩa vụ tôn trọng, hỗ trợ và thực hiện các quyền của trẻ em trong bối cảnh hoạt động kinh doanh, bằng cách thực hiện các bước tích cực và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào nhiệm vụ này.

Ms. Rana Flowers, Representative, UNICEF Viet Nam
UNICEF Viet Nam
Ms. Rana Flowers, Representative, UNICEF Viet Nam
UNICEF Viet Nam

“Bằng chứng cho thấy rõ ràng rằng thành công về mặt kinh tế của các quốc gia trong tương lai phụ thuộc vào mức độ họ đặt trẻ em vào trung tâm của sự phát triển nguồn nhân lực. Điều đó có nghĩa là cần đầu tư vào trẻ em, vào các dịch vụ cho trẻ em và tạo ra môi trường phù hợp với trẻ em. Và cũng có nghĩa là chúng ta phải tận dụng thế mạnh của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả doanh nghiệp và xã hội dân sự, và tìm ra những cách thức mới để làm việc cùng nhau nhằm thúc đẩy sự tiến bộ cho trẻ em”, bà Rana Flowers, Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam phát biểu.

Sự kiện công bố Bình luận chung số 16 của Ủy ban Quyền trẻ em Liên Hiệp Quốc, là một phần của dự án hợp tác giữa UNICEF Việt Nam, VCCI và Viện Quyền con người nhằm thúc đẩy Quyền trẻ em và các Nguyên tắc kinh doanh (CRBP) trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.

“VCCI đang hợp tác với UNICEF và các đối tác để tăng cường nhận thức và năng lực của các doanh nghiệp trong việc tôn trọng quyền trẻ em như được nêu trong pháp luật hiện hành và hướng dẫn quốc tế về Quyền trẻ em và các Nguyên tắc kinh doanh. Sự kiện hôm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác công tư để hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi của trẻ em”, ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng thư ký VCCI cho biết.

Tại sự kiện cũng diễn ra cuộc thảo luận bàn tròn về Quyền trẻ em và kinh doanh, với các chủ đề chính như bảo vệ trẻ em trong khu vực kinh tế phi chính thức, bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em trong thế giới kỹ thuật số, tác động của ngành du lịch và lữ hành đối với trẻ em, và chia sẻ những phát hiện chính của một cuộc khảo sát về quyền trẻ em tại nơi làm việc.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:  

Tải Bình luận số 16 của Ủy Ban về Quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc tại: