Sáng tạo nhằm bảo tồn

Thanh niên Kon Tum chia sẻ bí mật sáng tạo khởi nghiệp nhằm bảo tồn bản sắc địa phương

Tác giả: Trần Phương Anh
Sáng tạo nhằm bảo tồn: Thanh niên Kon Tum chia sẻ bí mật  sáng tạo khởi nghiệp nhằm bảo tồn bản sắc địa phương
UNICEF Việt Nam\Trần Phương Anh
08 Tháng 2 2023