Mời dự thầu mua thanh lý lô máy tính xách tay đã qua sử dụng

Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) xin trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm tham gia dự thầu thanh lý lô máy tính xách tay đã qua sử dụng.

UNICEF Việt Nam
03 Tháng 6 2019

Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) xin trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm tham gia dự thầu thanh lý lô máy tính xách tay đã qua sử dụng. Toàn bộ lô hàng được gộp thành một gói thầu duy nhất

  1. Hàng được bán theo nguyên trạng hiện tại, không có bất kỳ sự bảo hành nào. Sau khi bán, hàng không thể trả lại và tiền thanh toán không được hoàn trả.
  2. Các đơn vị, cá nhân quan tâm có thể xem lô hàng tại Văn phòng UNICEF, 304 Kim Mã, Hà Nội vào ngày Thứ Tư, 12 tháng 6 năm 2019 (10:00-11:00 giờ). Danh sách chi tiết và quy chế đấu thầu sẽ được phát cùng thời điểm.
  3. Trả giá cho gói thầu bằng tiền Việt Nam Đồng (VND) theo đường link trực tuyến từ ngày 12/06/2019 đến ngày 16/06/2019.

Cơ quan UNICEF có quyền từ chối hồ sơ dự thầu của bất kỳ đơn vị, cá nhân nào mà không cần thông báo lý do.