Dành cho trẻ em trong bối cảnh COVID-19

Câu chuyện của Kim Ngân và Hùng Dũng

UNICEF
Kim Ngân và Hùng Dũng mơ mộng về cuộc sống của mình trước COVID-19
UNICEF Viet Nam
16 Tháng 6 2021

Kim Ngân và Hùng Dũng phải ở nhà cả ngày trong 4 bức tường vì COVID-19. Trải nghiệm mà các bạn ấy chia sẻ có giống với  bạn không?

Chúng ta hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân để sớm vượt qua thời điểm khó khăn này!

UNICEF Viet Nam