Những câu chuyện thành công của vắc xin COVID-19

Vắc xin là một sáng chế lớn giúp bảo vệ người dân. Dưới đây là những câu chuyện về cuộc sống của người dân trong chiến dịch vắc xin tiêm chủng mở rộng của UNICEF

UNICEF
Lò Thị Sơn bế con gái và giấy chứng nhận tiêm vắc-xin COVID-19
UNICEF Việt Nam\Nguyễn Trọng Giáp