Nước sạch & vệ sinh

Nước sạch, nhà vệ sinh cơ bản và thực hành vệ sinh tốt là điều cần thiết cho sự sống còn và phát triển của trẻ em ở Việt Nam.

Clean water, basic toilets and good hygiene practices are essential for the survival and development of children in Viet Nam.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Vấn đề

Thiếu tiếp cận với nước sạch và vệ sinh vẫn là một thách thức lớn ảnh hưởng đến trẻ em ở nông thôn Việt Nam. Nước sạch, nhà vệ sinh cơ bản và thực hành vệ sinh tốt là rất cần thiết cho sự sống còn và phát triển của trẻ em, nhưng nhiều người ở Việt Nam vẫn có nguy cơ mắc bệnh liên quan đến nước và vệ sinh.

Mặc dù đất nước đã đạt được nhiều tiến bộ nhanh chóng trong việc cải thiện nguồn cung cấp nước sạch trên cả nước - đặc biệt là các khu vực đông dân cư với các nhóm dân tộc thiểu số và các cộng đồng xa xôi - đã bị bỏ lại phía sau. Việc thiếu khả năng tiếp cận với nước sạch, cùng với các ý thức thực hành vệ sinh kém, vẫn góp phần làm tăng tỷ lệ tiêu chảy, viêm phổi và nhiễm ký sinh trùng.

Hiện tượng phóng uế bừa bãi vẫn thường được xuất hiện ở các cộng đồng nông thôn cùng với việc sử dụng nhà vệ sinh dưới mức tiêu chuẩn, hơn 9,5 triệu người đi vệ sinh bừa bãi vào môi trường xung quanh - làm ô nhiễm nguồn nước. Mức độ rửa tay với xà phòng và nước sạch ở những thời điểm quan trọng còn thấp và điều này thường thấy trong cộng đồng các hộ nghèo và các nhóm dân tộc thiểu số, trong khi tiêu chảy là nguyên nhân chính cho 10 phần trăm trẻ em dưới 5 tuổi tử vong.

All children have the right to clean water and basic sanitation, as stated in the Convention on the Rights of a Child.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Tất cả trẻ em đều có quyền được tiếp cận và sử dụng sạch nước và vệ sinh cơ bản, như đã nêu trong Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.

Giải pháp

Với trọng tâm là bình đẳng, UNICEF hợp tác với chính phủ nỗ lực để đạt được mục tiêu số 6, mục tiêu phát triển bền vững về nước sạch và vệ sinh cũng như các cam kết toàn cầu của Việt Nam nhằm cải thiện thực hành rửa tay.

Để đạt được các mục tiêu này, ở cấp quốc gia, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động quốc gia nhằm xóa bỏ thói quen phóng uế bừa bãi, hỗ trợ các mục tiêu vệ sinh trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia và tăng cường thực hiện Chương trình Quốc gia về Nước sạch và an toàn” cho cppmg tác khai thác và quản lý nguồn tài nguyên nước sạch bền vững.

Nước sạch vệ sinh là nguyên lý chính của Chương trình đổi mới về Phát triển Trẻ thơ Toàn diện tại ba tỉnh (Điện Biên, Gia Lai và Kon Tum). Chương trình này là một phương pháp tiếp cận vòng đời giúp tối đa hóa tác động của hỗ trợ trẻ thơ từ khi thụ thai đến sinh nhật lần thứ tám.

Sáng kiến này sẽ tập trung vào các trường mầm non và các cơ sở y tế để tiếp cận các trẻ em dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất với các hoạt động vệ sinh và vệ sinh trong cộng đồng để đạt được danh hiệu 'nói KHÔNG với phóng uế bừa bãi'. Ở tỉnh Ninh Thuận, là tỉnh nam trung bộ của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, Chương trình nước sạch & vệ sinh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng giảm thiểu rủi ro thiên tai của trẻ em và cộng đồng khi đáp ứng các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Tất cả các sáng kiến và mô hình thành công được thiết kế để mở rộng và mở rộng quy mô.

Dự án 'Nước sạch & vệ sinh trong trường học' ở An Giang, một tỉnh ở khu vực miền nam Việt Nam thuộc Đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ được mở rộng về Điện Biên, một tỉnh Tây Bắc của Việt Nam, nơi mà có ước tính khoảng 70% dân số không có công trình vệ sinh, để tiếp cận 35.000 trẻ em tại 60 trường học vào năm 2020.

 

wash
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Hơn 80% các trường học ở Việt Nam có các công trình nước sạch và vệ sinh, tuy nhiên vẫn còn nhiều công trình nước sạch và vệ sinh ở nhiều trường học không hoạt động đầy đủ hoặc đang trong tình trạng xuống cấp và không được duy tu.

Tài liệu liên quan

Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Việt Nam
Hãy cùng chúng tôi hưởng ứng #NgayNuocTheGioi - bằng cách cùng nhìn lại chiến dịch #Nofilter, một chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả của biến đổi khí hậu. Thông qua loạt ảnh chụp trẻ em Việt Nam được tráng rửa theo cách thủ công và truyền thống (sử dụng film, nước và phòng tối), nhưng với nguồn nước ô nhiễm từ sông hồ gần nơi các em sống. Những bức ảnh bị hư hại nặng nề cũng chính là câu trả lời cho việc biến đổi khí hậu ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và sự phát triển của con em chúng ta.
Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Viet Nam
Chứng nhận Cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình chính thức được trao cho 5 bản của tỉnh Điện Biên ngày hôm nay trong một buổi lễ do Cục Quản lý môi trường y tế, các ban ngành tỉnh Điện Biên và UNICEF tổ chức. Năm bản thuộc xã Nà Tấu đã có những nỗ lực to lớn trong việc chấm dứt tình trạng phóng uế bừa bãi và đạt mục tiêu 100% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh.
Đường dẫn đến trang chứa video
Unilever
Aytek Koyun, this year's Unilever Foundation Ambassador for UNICEF, recently visited Vietnam to see how UNICEF's Community Approaches to Total Sanitation (CATS) programme is making a difference to the lives of local people. With support from the Unilever Foundation and Domestos, CATS is helping to improve people's sanitation practices by increasing their understanding of the negative health consequences associated with not using a toilet.