Chiến dịch #Môtôthùng

Chung tay tái tạo một Việt Nam xanh sạch hơn

UNICEF Việt Nam và Happiness Saigon
Cùng tham gia chiến dịch môtôthùng
Happiness Saigon