Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Sêri ảnh của Giám đốc điều hành UNICEF, Bà Ann Veneman thăm Việt Nam, 08/05/2007

Gặp gỡ với Ủy Ban Dân Số Gia Đình Trẻ Em

Gặp gỡ với các cán bộ UNICEF tại Việt Nam

Gặp Thứ trưởng bộ ngoại giao, Ông Lê Văn Bằng

Gặp Thứ trưởng bộ Kế HoạchMr. Cao Viet Sinh

Visit Phap Van Pagoda 

Gặp gỡ Báo chí

 

 
unite for children