Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Lần đầu tiên trẻ em Việt Nam và Trung Quốc gặp gỡ chia xẻ quan điểm, mối quan tâm về nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới

Hà nội, ngày 28/8/2006 - Hôm nay, 120 trẻ em cùng đại diện các quan chức Chính phủ, các tổ chức quần chúng, đại diện Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Việt Nam và Trung Quốc cùng các tổ chức quốc tế khác đã tham gia vào diễn đàn đầu tiên của trẻ em Việt Nam và Trung Quốc về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. 

Diễn đàn lịch sử này tạo điều kiện cho trẻ em từ 11-18 tuổi từ các tỉnh biên giới  của Việt Nam-Trung Quốc như Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc), Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Hưng Yên, và Bắc Giang (Việt Nam) có cơ hội bày tỏ quan điểm, mối quan tâm của mình và đề ra các khuyến nghị nhằm phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Sáng kiến này do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng Hội Phụ nữ Trung Quốc tiến hành với sự hỗ trợ của UNICEF nhằm giải quyết vấn nạn hàng ngàn phụ nữ và trẻ em Việt nam có nguy cơ bị buôn bán hoặc đã bị bán sang Trung Quốc cũng như trẻ em Trung Quốc bị bán qua biên giới Việt Nam-Campuchia. 

Trẻ  em nạn nhân của buôn bán người bị lạm dụng thậm tệ dưới nhiều hình thức kể cả mại dâm, ép buộc hôn nhân, các công việc độc hại và trẻ em cũng có nguy cơ bị tra tấn về thể xác, bạo lực, lạm dụng tình dục và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, kể cả HIV/AIDS.

“Buôn bán phụ nữ và trẻ em là sự vi phạm thô bạo đến các quyền của phụ nữ và trẻ em. Chúng ta phải tôn trọng ý kiến của các em. Các em cũng cần được tham gia một cách tích cực hơn vào việc phòng chống lại tội ác không thể chấp nhận được này. Hãy đoàn kết lại cùng phòng chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em vì một tương lai tốt đẹp hơn”, Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói.

Trước khi tham gia diễn đàn, trẻ em đã có hai ngày hội thảo để chia xẻ với nhau kinh nghiệm của bản thân và thảo luận những tác động tiêu cực của buôn bán người đối với cuộc sống của các em. Các em cũng lên tiếng khuyến nghị về hợp tác qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc và nêu lên những đề nghị cụ thể nhằm cải thiện phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em cũng như  bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ cho nạn nhân là trẻ em.

“Lắng nghe tiếng nói và câu chuyện của trẻ em về các hình thức lạm dụng tàn bạo tại diễn đàn này nhắc nhở chúng ta rằng đã tới lúc cần có các thông điệp mạn mẽ nhằm ngăn chặn, cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan hành pháp và hợp tác ở cấp quốc tế, khu vực và quốc gia để ngăn ngừa và giải quyết vấn nạn buôn bán người, kể cả buôn bán phụ nữ và trẻ em vì mục đích bóc lột tình dục”, Ông Jesper Morch, Trưởng Đại Diện UNICEF nói. 

Diễn đàn cũng đã góp phần làm tăng cường năng lực và vai trò của trẻ em Việt Nam và Trung Quốc như một lực lượnh tham gia quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Sự kiện lịch sử đã kết thúc bằng các thông điệp do chính các em xây dựng. Những thông điệp này đã được chuyển tới các cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc và sẽ được sử dụng khi xây dựng các chiến lược, chính sách và chương trình quốc gia cũng như các kế hoạch hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như các hoạt động phòng ngừa và bảo vệ trẻ em nạn nhân của buôn bán.

UNICEF Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ các bộ, ngành có liên quan của cả hai nước  để giải quyết vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.

Cần biết thêm thông tin xin liên hệ:

Bà Lê Hồng Loan, Trưởng phòng Bảo Vệ Trẻ em, UNICEF Việt Nam, Tel: +844 942 5706, số máy lẻ. 278, Mobile: +84 91 323 7971. E-mail: lhloan@unicef.org.

Bà Dương thị Xuân, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt nam, Tel: +844 971 9916

 

 
unite for children