Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Việt Nam đạt mục tiêu quốc tế về loại trừ các rối loạn do thiếu i-ốt

Hà nội ngày 24 tháng 8, năm 2006 – Việt Nam đã đạt mục tiêu quốc tế về loại trừ các rối loạn do thiếu iốt vào năm 2005 - Bộ Y tế tuyên bố hôm nay tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động và xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2006-2010 của Chương trình Phòng chống các rối loạn do thiếu iốt diễn ra tại Hà Nội.

Chương trình Quốc Gia Phòng chống các rối loạn do thiếu iốt bắt đầu triển khai hoạt động từ năm 1993 với mục tiêu lọai trừ các rối loạn do thiếu iốt ở Việt Nam – một vấn đề lớn về sức khỏe cộng đồng của Việt Nam lúc bấy giờ. Trong vòng 10 năm qua, chương trình đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh tăng từ 25% năm 1993 lên 93.2 % vào năm 2005. Mức  iốt trong nước tiểu tăng từ 3,2 mcg (quá thấp so với mức giới hạn là 10mcg) lên 11,3 mcg/dl  trong cùng giai đoạn.

Các rối loạn do thiếu iốt đe dọa sự phát triển về con người và kinh tế của các quốc gia. Các trường hợp rối loạn thiếu iốt trầm trọng có thể gây ra chậm phát triển trí tuệ như đần độn, thậm chí  thiếu iốt nhẹ cũng có thể làm giảm khả năng học tập. Thiếu i-ốt còn gây bướu cổ, thai chết yểu và tăng nguy cơ tử vong của bà mẹ khi sinh và sẩy thai ở phụ nữ.
Muối iốt là giải pháp hợp lý và hiệu quả nhất để lọai trừ các rối loạn do thiếu iốt bởi vì tất cả mọi người đều sử dụng muối, vì muối i-ốt dùng rất an toàn, tiết kiệm nên biện pháp này rẩt bền vững. Thanh toán các rối loạn do thiếu iốt thông qua sử dụng muối iốt thường xuyên là một trong những nhiệm vụ chính của UNICEF nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em đều có được cơ hội sống và phát triển đầy đủ khả năng của mình.

Trong những năm qua, UNICEF đã hỗ trợ cho Chương trình Phòng chống các rối loạn do thiếu i-ốt, bao gồm cung cấp trang thiết bị để thí nghiệm và  sản xuất muối i-ốt, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực cho cán bộ và thực hiện các hoạt động truyền thông.

“Đạt được mục tiêu quốc tế  về loại trừ các rối  loạn do thiếu i-ốt là là một thành công lớn. Đây là thành quả to lớn có được từ sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ, sự nỗ lực không ngừng của cán bộ các cấp, từ cấp trung ương đến địa phương.  Từ hôm nay trở đi, thách thức đối với Việt Nam là làm thế nào giữ vững được những thành quả này và đảm bảo rằng các thế hệ tương lai của Việt Nam sẽ được bảo vệ khỏi các rối loạn do thiếu i-ốt. Để đạt được điều này, chúng ta cần sự cam kết của Chính phủ và sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa của các ban ngành” ông Jesper Morch, Đại diện của UNICEF tại Việt nam phát biểu tại hội nghị. Cũng trong bài phát biểu, ông nói “UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nhằm ngăn chặn và loại trừ các loại suy dinh dưỡng ở Việt Nam, vì vậy UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam duy trì những thành tựu đạt được trong giai đọan sau năm 2005”.

Hội nghị sẽ đưa ra Kế hoạch hành động cho giai đoạn 2006- 2010 để đảm bảo lọai trừ  các rối loạn do thiếu iốt một cách bền vững tại Việt Nam

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ

Bà Caroline den Dulk, Chương trình Truyền thông, UNICEF tại Việt Nam
Điện thoại: + 844 942 5706, Di động: 84 91 4756592 cdendulk@unicef.org.

Ông Nguyễn Đình Quang, Chương trình Y tế và Dinh dưỡng, UNICEF tại Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 9425706-11, số máy lẻ. 332 Fax : (84-4) 9425705. E-mail : ndquang@unicef.org

 

 
unite for children