Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Hội nghị Tư vấn Khu vực về Trẻ em và HIV/AIDS kêu gọi hành động khẩn cấp để đưa những nội dung bảo vệ trẻ em vào chương trình nghị sự phòng chống HIV/AIDS

Hà nội, 24 tháng 3 năm 2006 –  Hơn 300 đại biểu tham dự Hội nghị Tư vấn Khu vực Đông Á Thái Bình Dương về Trẻ em và HIV/AIDS đã kết thúc chương trình làm việc ngày hôm nay, thể hiện một sự ủng hộ mạnh mẽ Bản tuyên bố của Hội nghị trong đó nêu rõ những hành động cụ thể nhằm tăng cường và mở rộng việc phòng tránh HIV, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ những người đang phải sống chung với HIV/AIDS.

“Lời kêu gọi hành động Hà nội” đã nêu lên mối quan ngại sâu sắc trước những tác động phức tạp và nghiêm trọng của HIV và AIDS đối với trẻ em như sự lây nhiễm HIV ở trẻ nhỏ, những cái chết của cha mẹ và người chăm sóc trẻ, sự nghèo khó ngày càng cùng cực của trẻ em, sự kỳ thị và phân biệt đối xử hiện rất phổ biến là nguyên nhân dẫn đến những đau khổ to lớn của trẻ em trong khu vực.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bà Lê Thị Thu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam nói: “Hội nghị Tư vấn này là một diễn đàn đặc biệt để các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng một liên minh cùng chung sức bảo vệ cả một thế hệ trẻ em trong khu vực đang bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”.

“Chính phủ Việt Nam vui mừng với vai trò là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị này và chúng tôi kêu gọi Chính phủ các nước trong khu vực cùng nỗ lực để biến những nội dung của “Lời kêu gọi hành động Hà nội” thành những kết quả thiết thực dành cho trẻ em”, Bà Thu nói.
 
Bản kêu gọi đã nhìn nhận một thực tế là cho đến nay, những ứng phó trong khu vực đối với trẻ em dễ bị tổn thương, trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS vẫn chưa thích hợp, đồng thời kêu gọi những nỗ lực mạnh mẽ hơn nhằm thực hiện những cam kết toàn cầu đối với trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS – một bước rất quan trọng để có thể đạt được những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
 
“Lời kêu gọi hành động Hà nội” đã nhấn mạnh nhu cầu khẩn thiết đối với các quốc gia trong khu vực cần tiến hành đánh giá một cách toàn diện tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS để có thể lập kế hoạch, đẩy mạnh và mở rộng hữu hiệu hơn các can thiệp phòng chống HIV/AIDS. Những thông tin và số liệu sẵn có về hậu quả của HIV/AIDS đối với trẻ em ở hầu hết các quốc gia hiện còn rất hạn chế, vì thế ảnh hưởng bất lợi đến các can thiệp có hiệu quả.
 
Bản kêu gọi cũng chỉ rõ tầm quan trọng của việc cần phải đẩy lùi và chấm dứt những kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS, những hạn chế về ngân sách và những cản trở khác để trẻ em có thể tiếp cận được với các dịch vụ như y tế, giáo dục cơ bản…
 
Một số nội dung được nhấn mạnh trong bản kêu gọi gồm có:
 
- đánh giá lại các quy định pháp luật, các chính sách và hướng dẫn hiện hành về bảo vệ, hỗ trợ và chăm sóc đối với các trẻ em dễ bị tổn thương, trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- xây dựng các mục tiêu cụ thể phù hợp và các kế hoạch hành động cấp quốc gia nhằm đạt được sự tiếp cận rộng rãi đến các dịch vụ phòng chống, điều trị và chăm sóc cho trẻ em và gia đình của các em;

- tăng cường huy động các nguồn lực, cải thiện việc phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của trẻ em trong khu vực;

- thiết lập những cơ chế phối hợp liên ngành cấp quốc gia tập trung vào phát triển và phúc lợi trẻ em, giúp điều phối có hiệu quả các hoạt động ngày càng mở rộng;

- mở rộng các nỗ lực nhằm đảm bảo rằng mọi trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc trong môi trường gia đình, việc chăm sóc tại các cơ sở chuyên biệt chỉ được áp dụng nếu không còn lựa chọn nào khác;

- giám sát cấp quốc gia về tình hình trẻ em dễ tổn thương, trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cũng như những kết quả mở rộng các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em; và

- đẩy mạnh hợp tác trong khu vực, xây dựng mạng lưới, chia sẻ thông tin và nghiên cứu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đề nghị “Lời kêu gọi hành động Hà nội” cần được các lãnh đạo chính trị, những người ra quyết định ở cấp cao nhất xem xét nghiêm túc. Bước đầu tiên là các nguyên thủ quốc gia và những ngườI đứng đầu Chính phủ các nước sẽ xem xét và bày tỏ ủng hộ của mình đối với lời kêu gọi này tại Hội nghị ASEAN sắp tới tại Manila, Phi líp pin.

Trẻ em dưới 18 tuổi đến tham dự Hội nghị từ khắp các quốc gia trong khu vực đã tham gia rất tich cực và nêu rõ rằng chỉ nói suông là không thể chấp nhận được, bây giờ là thời điểm cần hành động. Những người trẻ tuổi cần đóng một vai trò lớn hơn trong việc phòng chống HIV/AIDS vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của họ.
 
Hội nghi 3 ngày tại Hà nội đã xây dựng một cương lĩnh để đảm bảo rằng trẻ em không bị bỏ quên trong “lộ trình” quốc gia nhằm đạt được sự tiếp cận rộng rãi đến các dịch vụ bảo vệ, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ vào năm 2010.

Ghi chú dành cho các biên tập viên:

Hội nghị Tư vấn Hà nội được Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam, UNICEF, Liên minh Cứu trợ Trẻ em, Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế, UNAIDS, Quỹ Cứu trợ khẩn cấp phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ và WHO đồng tổ chức.


Để có thêm thông tin, xin liên hệ:

Bà Caroline den Dulk: UNICEF Viet Nam + 844 942 5706, Mobile: 84 91 239 1053 cdendulk@unicef.org

Ông Trịnh Anh Tuấn: UNICEF Viet Nam + 844 942 5706, Mobile: 84 90 329 6393 tatuan@unicef.org
 
Bà Cao Thị Thanh Thuỷ, Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em Việt Nam, + 844 843 1653,
Mobile: 84 98 909 6503   caothanhthuy10@yahoo.com.au

---------------------------------------

Lời kêu gọi hành động Hà nội được các đại biểu ủng hộ nhiệt thành trong hội nghị

Đoàn đại biểu trẻ em dưới 18 tuổi đọc bản tuyên bố bế mạc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Bà Lê Thị Thu và Bà  Anupama, Giám đốc Khu vực Đông Á Thái Bình Dương của UNICEF Regional Director tại lễ bế mạc

 

 

 

 

Các thông tin khác

unite for children