Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Nữ diễn viên điện ảnh Tea Leoni, Đại sứ Thiện chí của Quỹ UNICEF Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam

Thành viên trong đoàn

Elizabeth Tea Pantaleoni (Téa Leoni), Diễn viên điện ảnh, Đại sứ thiện chí của UNICEF

Elizabeth Tea Pantaleoni (Téa Leoni), Diễn viên điện ảnh, Đại sứ thiện chí của UNICEF

Anthony Pantaleoni, Thành viên Ban Điều hành Quỹ UNICEF Hoa Kỳ

Anthony Pantaleoni, Thành viên Ban Điều hành Quỹ UNICEF Hoa Kỳ

Sandra Ann Borgman (Sandee Borgman), Trưởng Chương trình Đại sứ thiện chí Quỹ UNICEF Hoa Kỳ

Sandra Ann Borgman (Sandee Borgman), Trưởng Chương trình Đại sứ thiện chí Quỹ UNICEF Hoa Kỳ

Nancy Klaus, Giám đốc Văn phòng Chủ tịch

Nancy Klaus, Giám đốc Văn phòng Chủ tịch

Cán bộ UNICEF Việt Nam, tháp tùng Tea trong chuyến thăm Việt Nam

Ông Trịnh Anh Tuấn, Cán bộ Chương trình Truyền thông, UNICEF Việt Nam

Ông Trịnh Anh Tuấn, Cán bộ Chương trình Truyền thông, UNICEF Việt Nam

Ông Nguyễn Trọng Quang, Quyền Phụ trách Văn phòng UNICEF Việt Nam tại thành phố HCM

Ông Nguyễn Trọng Quang, Quyền Phụ trách Văn phòng UNICEF Việt Nam tại thành phố HCM

Ông Chander Badloe, Trưởng Chương Trình Nước Sạch, Vệ Sinh và Môi Trường của UNICEF Việt Nam

Ông Chander Badloe, Trưởng Chương Trình Nước Sạch, Vệ Sinh và Môi Trường của UNICEF Việt Nam

Bà Luisa Brumana, Cán bộ chương trình sức khỏe, UNICEF Việt Nam

Bà Luisa Brumana, Cán bộ chương trình sức khỏe, UNICEF Việt Nam

Chuyến đi thực địa - Ngày 1

Tea Leoni thăm Nhà trẻ tại Quận 6 được tài trợ bởi Medicine du Monde, France.

Tea Leoni thăm Nhà trẻ tại Quận 6 được tài trợ bởi Medicine du Monde, France.

Elizabeth Tea Pantaleoni (Téa Leoni), thăm một bé gái là bệnh nhân của một bệnh viện tại Quận 6 TP Hồ Chí Minh. Thứ hai, 03 tháng 10 năm 2005. (Ảnh: Quỹ UNICEF Hoa Kỳ \ Đoàn Bảo Châu)

Elizabeth Tea Pantaleoni (Téa Leoni), thăm một bé gái là bệnh nhân của một bệnh viện tại Quận 6 TP Hồ Chí Minh. Thứ hai, 03 tháng 10 năm 2005. (Ảnh: Quỹ UNICEF Hoa Kỳ \ Đoàn Bảo Châu)

Tea Leoni thăm Trung tâm Thảo Đàn nơi chăm sóc Trẻ em đường phố

Tea Leoni thăm Trung tâm Thảo Đàn nơi chăm sóc Trẻ em đường phố

Tea Leoni thăm chùa Kỳ Quang 2, là nơi những người trẻ tuổi nhiễm HIV dương tính được các nhà sư giúp đỡ và tư vân (Sáng Kiến Lãnh Đạo Phật Giáo)

Tea Leoni thăm chùa Kỳ Quang 2, là nơi những người trẻ tuổi nhiễm HIV dương tính được các nhà sư giúp đỡ và tư vân (Sáng Kiến Lãnh Đạo Phật Giáo)

Tea Leoni thăm chùa Kỳ Quang 2, là nơi những người trẻ tuổi nhiễm HIV dương tính được các nhà sư giúp đỡ và tư vân (Sáng Kiến Lãnh Đạo Phật Giáo)

Tea Leoni thăm chùa Kỳ Quang 2, là nơi những người trẻ tuổi nhiễm HIV dương tính được các nhà sư giúp đỡ và tư vân (Sáng Kiến Lãnh Đạo Phật Giáo)

Tea Leoni thăm chùa Kỳ Quang 2, là nơi những người trẻ tuổi nhiễm HIV dương tính được các nhà sư giúp đỡ và tư vân (Sáng Kiến Lãnh Đạo Phật Giáo)

Tea Leoni thăm chùa Kỳ Quang 2, là nơi những người trẻ tuổi nhiễm HIV dương tính được các nhà sư giúp đỡ và tư vân (Sáng Kiến Lãnh Đạo Phật Giáo)

Tea Leoni thăm chùa Kỳ Quang 2, là nơi những người trẻ tuổi nhiễm HIV dương tính được các nhà sư giúp đỡ và tư vân (Sáng Kiến Lãnh Đạo Phật Giáo)

Chuyến đi thực địa - Ngày 3

Tea Leoni thăm trung tâm Bảo trợ Xã hội Tâm Bình dành cho Trẻ em với HIV/AIDS.

Tea Leoni thăm trung tâm Bảo trợ Xã hội Tâm Bình dành cho Trẻ em với HIV/AIDS.

Tea Leoni thăm trung tâm Bảo trợ Xã hội Tâm Bình dành cho Trẻ em với HIV/AIDS.

Tea Leoni thăm trung tâm Bảo trợ Xã hội Tâm Bình dành cho Trẻ em với HIV/AIDS.

Tea Leoni thăm trung tâm Bảo trợ Xã hội Tâm Bình dành cho Trẻ em với HIV/AIDS.

Tea Leoni thăm trung tâm Bảo trợ Xã hội Tâm Bình dành cho Trẻ em với HIV/AIDS.

Tea Leoni gặp gỡ các Cán bộ Ủy Ban Dân Số Gia Đình Trẻ Em chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Tea Leoni gặp gỡ các Cán bộ Ủy Ban Dân Số Gia Đình Trẻ Em chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Tea Leoni dự bữa ăn tối với sự có mặt của cộng đồng các cán bộ làm việc về HIV/AIDS tại Hà Nội

Tea Leoni dự bữa ăn tối với sự có mặt của cộng đồng các cán bộ làm việc về HIV/AIDS tại Hà Nội

Tea Leoni dự bữa ăn tối với sự có mặt của cộng đồng các cán bộ làm việc về HIV/AIDS tại Hà Nội

Chuyến đi thực địa - Ngày 4

Gặp gỡ với các cán bộ UNICEF Việt Nam

Gặp gỡ với các cán bộ UNICEF Việt Nam

Observe Healthy Living and Life Skills education activities at a lower secondary school in Hanoi.

Tham dự buổi sinh hoạt của CLB Kỹ Năng Sống Khỏe Mạnh tại một trường PTCS tại Hà Nội.

Tea Leoni thăm CLB Kỹ Năng Sống Khỏe Mạnh và tham dự bữa ăn tối và chia sẻ với các thành viên về HIV/AIDS.

Tea Leoni thăm CLB Kỹ Năng Sống Khỏe Mạnh và tham dự bữa ăn tối và chia sẻ với các thành viên về HIV/AIDS.

Tea Leoni thăm CLB Kỹ Năng Sống Khỏe Mạnh và tham dự bữa ăn tối và chia sẻ với các thành viên về HIV/AIDS. 

Chuyến đi thực địa - Ngày 5

Gặp gỡ với Hội Phụ nữ hỗ trợ cho những người có chồng/con bị nhiễm HIV/AIDS.

Gặp gỡ với Hội Phụ nữ hỗ trợ cho những người có chồng/con bị nhiễm HIV/AIDS.

Gặp gỡ với Hội Phụ nữ hỗ trợ cho những người có chồng/con bị nhiễm HIV/AIDS.

Gặp gỡ với Hội Phụ nữ hỗ trợ cho những người có chồng/con bị nhiễm HIV/AIDS.

Gặp gỡ với Hội Phụ nữ hỗ trợ cho những người có chồng/con bị nhiễm HIV/AIDS.

Chuyến đi thực địa - Ngày 6

Thăm các gia đình đang sống chung với HIV/AIDS tại TP Hạ Long.

Thăm các gia đình đang sống chung với HIV/AIDS tại TP Hạ Long.

Thăm các gia đình đang sống chung với HIV/AIDS tại TP Hạ Long.

Thăm các gia đình đang sống chung với HIV/AIDS tại TP Hạ Long.

Thăm các gia đình đang sống chung với HIV/AIDS tại TP Hạ Long.

 

 
unite for children