Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Triển Lãm Ảnh - “Trẻ em Việt Nam, mối quan tâm của chúng ta”

Triển Lãm Ảnh: Kỷ Niệm 30 năm UNICEF tại Việt Nam tại 45 Tràng Tiền - Hà Nội - Việt Nam

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi chào mừng trong lễ khai mạc triển lãm ảnh. © Unicef Việt Nam \ Đoàn Bảo Châu

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi chào mừng trong lễ khai mạc triển lãm ảnh. © Unicef Việt Nam \ Đoàn Bảo Châu

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi chào mừng trong lễ khai mạc triển lãm ảnh. © Unicef Việt Nam \ Đoàn Bảo Châu

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi chào mừng trong lễ khai mạc triển lãm ảnh. © Unicef Việt Nam \ Đoàn Bảo Châu

Bà Rima Salah, Phó tổng giám đốc điều hành UNICEF Trung Ương và Bà Lê Thị Thu, Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy Ban Dân Số Gia Đình Trẻ Em (CPFC) đang cắt băng khai mạc triển lãm ảnh. © Unicef Việt Nam \ Đoàn Bảo Châu

Bà Rima Salah, Phó tổng giám đốc điều hành UNICEF Trung Ương và Bà Lê Thị Thu, Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy Ban Dân Số Gia Đình Trẻ Em (CPFC) đang cắt băng khai mạc triển lãm ảnh. © Unicef Việt Nam \ Đoàn Bảo Châu

Lãnh đạo UNICEF và CPFC trao giải trẻ em trong cuộc thi sáng tác ảnh "Trẻ em Việt Nam - Mối quan tâm của chúng ta".  © Unicef Việt Nam \ Đoàn Bảo Châu

Lãnh đạo UNICEF và CPFC trao giải trẻ em trong cuộc thi sáng tác ảnh "Trẻ em Việt Nam - Mối quan tâm của chúng ta".  © Unicef Việt Nam \ Đoàn Bảo Châu

Bà Rima Salah (Đầu tiên), Ông Christian Salazar (Thứ hai), Bà Lê Thị Thu (Thứ ba) bắt đầu lần tham quan đầu tiên sau lễ khai mạc. © Unicef Việt Nam \ Đoàn Bảo Châu

Bà Rima Salah (Đầu tiên), Ông Christian Salazar (Thứ hai), Bà Lê Thị Thu (Thứ ba) bắt đầu lần tham quan đầu tiên sau lễ khai mạc. © Unicef Việt Nam \ Đoàn Bảo Châu

Triển Lãm Ảnh: kỷ 30 năm UNICEF tại Việt Nam tại nhà Văn Hóa Thanh Niên, Đường Phạm Ngọc Thạch TPHCM - Việt Nam

The entrance of the photo exhibition in HCMC

Cổng trào của triển lãm ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. © Unicef Việt Nam \ Trương Việt Hùng

Mr Cao Chi Thanh (left) Mr Jesper Morch (middle) and Mr Dung, Director of Department of Foreign Affair cutting the red band together at the openning ceremony

Ông Cao Chí Thành (Trái) , Chủ tịch Hội Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam, Ông Mr Jesper Morch (giữa), Trưởng Đại Diện của UNICEF Việt Nam, và Ông Dũng (phải), Giám đốc sở ngoại vụ cắt băng khai mạc triển lãm ảnh tại TP HCM. © Unicef Việt Nam \ Trương Việt Hùng

Mr Cao Chi Thanh handing prizes to winner of the photo competition, Vietnamese Children our concern

Ông Cao Chí Thành đang trao giải cho các tác giả đoạt giải trong cuộc thi sáng tác ảnh, Trẻ em Việt Nam mối quan tâm của chúng ta. © Unicef Việt Nam \ Trương Việt HùngHappy smile of Mr Nguyen Song Binh, who won encouragement prize in the photo competition

Nụ cười hạnh phúc của Ông Nguyễn Song Bình, tác giả đoạt giải khuyến khích. © Unicef Việt Nam \ Trương Việt Hùng

A children culture performance in the openning ceremony

A children culture performance in the openning ceremony. © Unicef Viet Nam \ Truong Viet Hung

A children culture performance in the openning ceremony.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi chào mừng trong lễ khai mạc triển lãm ảnh. © Unicef Việt Nam \ Trương Việt Hùng

Exhibition hall

Phòng triển lãm. © Unicef Việt Nam \ Trương Việt Hùng

People enjoy the photo exhibition

Người dân thành phố đi xem triển lãm. © Unicef Việt Nam \ Trương Việt Hùng

 

 
unite for children