Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Lễ kỷ niệm 30 năm hợp tác giữa UNICEF và Chính Phủ Việt Nam

KỶ NIỆM 30 NĂM HỢP TÁC GIỮA UNICEF VÀ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi kỷ niệm 30 năm hợp tác UNICEF và chính phủ Việt Nam

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi kỷ niệm 30 năm hợp tác UNICEF và chính phủ Việt Nam

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi kỷ niệm 30 năm hợp tác UNICEF và chính phủ Việt Nam

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi kỷ niệm 30 năm hợp tác UNICEF và chính phủ Việt Nam

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi kỷ niệm 30 năm hợp tác UNICEF và chính phủ Việt Nam

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi kỷ niệm 30 năm hợp tác UNICEF và chính phủ Việt Nam

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi kỷ niệm 30 năm hợp tác UNICEF và chính phủ Việt Nam

Lê Thanh Huyền, thành viên của CLB Ong Xanh đang phát biểu và cám ơn UNICEF và chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam

Lê Thanh Huyền, thành viên của CLB Ong Xanh đang phát biểu và cám ơn UNICEF và chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam

Phó thủ tướng, Ông Phạm Gia Khiêm (trái), Phó tổng giám đốc điều hành UNICEF trung ương, Bà Rima Salah (thứ hai bên trái), Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của UNICEF, Bà  Anapama Rao Sing (giữa), Quyền trưởng Đại Diện UNICEF Việt Nam, Ông Christian Salazar (Thứ hai bên phải), Điều phối viên thường trú các tổ chức Liên Hợp Quốc, Ông Jordan Ryan (phải)

Phó thủ tướng, Ông Phạm Gia Khiêm (trái), Phó tổng giám đốc điều hành UNICEF trung ương, Bà Rima Salah (thứ hai bên trái), Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của UNICEF, Bà  Anapama Rao Sing (giữa), Quyền trưởng Đại Diện UNICEF Việt Nam, Ông Christian Salazar (Thứ hai bên phải), Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc, Ông Jordan Ryan (phải)

Phó tổng giám đốc điều hành UNICEF trung ương, Bà Rima Salah (trái), Nguyên Phó chủ tịch nước và Chủ tịch quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam Bà Nguyễn Thị Bình (phải)

Phó tổng giám đốc điều hành UNICEF trung ương, Bà Rima Salah (trái), Nguyên Phó chủ tịch nước và Chủ tịch quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam Bà Nguyễn Thị Bình (phải)

Phó tổng giám đốc điều hành UNICEF trung ương, Bà Rima Salah đọc bài diễn văn chúc mừng những thành công trong 30 năm hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và UNICEF.

Phó tổng giám đốc điều hành UNICEF trung ương, Bà Rima Salah đọc bài diễn văn chúc mừng những thành công trong 30 năm hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và UNICEF.

Phó thủ tướng, Ông Phạm Gia Khiêm đọc diễn văn cám ơn những nỗ lực hỗ trợ Việt Nam của UNICEF trong 30 năm qua

Phó thủ tướng, Ông Phạm Gia Khiêm đọc diễn văn cám ơn những nỗ lực hỗ trợ Việt Nam của UNICEF trong 30 năm qua.

Quyền trưởng Đại Diện UNICEF Việt Nam, Ông Christian Salazar chia sẻ những tình cảm và kinh nghiệm của ông khi được làm việc tại Việt Nam trong lễ kỷ niệm.

Quyền trưởng Đại Diện UNICEF Việt Nam, Ông Christian Salazar chia sẻ những tình cảm và kinh nghiệm của ông khi được làm việc tại Việt Nam trong lễ kỷ niệm.

Resident Coordinator, Mr Jordan Ryan congratulate the government of Viet Nam and UNICEF during the 30 years anniversary celebration

Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc, Ông Jordan Ryan chúc mừng chính phủ Việt Nam và UNICEF trong lễ kỷ niệm.

Các cựu Đại Diện trưởng của UNICEF Việt Nam và các vị lãnh đạo cấp cao của chính phủ Việt Nam đang nhận những bó hoa tươi thắm chúc mừng trong lễ kỷ niệm.

Các cựu Đại Diện trưởng của UNICEF Việt Nam và các vị lãnh đạo cấp cao của chính phủ Việt Nam đang nhận những bó hoa tươi thắm chúc mừng trong lễ kỷ niệm.

 

 
unite for children