Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Karin Shampoo thăm Việt Nam 2004

Ms Karin Shapoo visiting a primary school in Quang Tri province, central Viet Nam

Bà Karin Shampoo thăm một trường PTCS tại tỉnh Quảng Trị, một tỉnh miền trung Việt Nam

Ms Karin Shampoo handing prizes to winners of UXO drawing contest in a primary school in Quang Tri province, Central Viet Nam

Bà Karin Shampoo trao giải thưởng cho các em nhỏ đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh về nhận thức về "Bom Mìn" một trường PTCS tại tỉnh Quảng Trị.

Visiting a safe house module of UNICEF project implementing in Quang Tri province, central Viet Nam

Thăm một gia đình áp dụng mô hình an toàn cho trẻ nhỏ tại tỉnh Quảng Trị

Ms Karin Shampoo (middle) visiting a war monument in Quang Tri province accompanied by UNICEF staff

Bà Karin Shampoo (giữa) cùng với một số cán bộ UNICEF thăm tượng đài nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quang Trị. Bà Nguyễn Thị Y Duyên (trái), Ông Hoàng Văn Sít (phải) and Ông Anthony Bloomberg (Trưởn Đại Diện UNICEF 2002 - Mar 2005)

Visiting war cemetary in Quang Tri Province

Thăm nghĩa trang liệt sỹ

Visiting war cemetary in Quang Tri Province

Thăm nghĩa trang liệt sỹ

Ms Karin Shampoo (left) Mr Anthony Bloomberg visiting Quang Tri Citadel

Bà Karin Shampoo (trái) Ông Anthony Bloomberg thăm thành cổ Quảng Trị

Group photo with UNICEF Viet Nam staff

Bà Karin Shampoo chụp ảnh lưu niệm với cán bộ UNICEF Việt Nam

 

 
unite for children