Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Hội nghị triển khai Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2011-2020.


Nguyễn Thị Ánh (14 tuổi) bị điếc và hiện đang là học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu tại Đã Nằng, Việt Nam. © UNICEF Việt Nam/2012/Macksey

Đà Nẵng, 27 tháng 11 năm 2012 - Thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 (Đề án 1215), Bộ Lao động Thương binh và xã hội phối hợp với tổ chức Atlantic Philanthropies và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 1215 ngày 27-28 tháng 11 năm 2012 tại thành phố Đà Nẵng.

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đời sống các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có người mắc bệnh tâm thần. Đến nay, có khoảng 10.000 người tâm thần nặng đang được chăm sóc và phục hồi chức năng tại 26 cơ sở bảo trợ xã hội ở 20 tỉnh, thành phố; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã giải quyết trợ cấp hàng tháng cho gần 200.000 người tâm thần nặng sinh sống tại gia đình và cộng đồng.

Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam chưa có cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí; các cơ sở bảo trợ xã hội mới chỉ đáp ứng được 5% nhu cầu chăm sóc và phục hồi chức năng của người tâm thần. Các cơ sở bảo trợ xã hội chủ yếu nuôi dưỡng tập trung người tâm thần; kỹ năng và phương pháp chăm sóc chưa khoa học; phần lớn các cơ sở bị xuống cấp về cơ sở vật chất, thiếu các trang thiết bị phục hồi chức năng. Cán bộ, nhân viên công tác xã hội làm việc tại cộng đồng và trong các cơ sở bảo trợ xã hội còn thiếu về số lượng, chưa được đào tạo về chuyên ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần; chưa có các dịch vụ trị liệu tâm lý, dịch vụ công tác xã hội.

Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020. Nội dung của Đề án gồm 04 hợp phần lớn: (1)Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần; (2) Phát triển các cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí; (3) Phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng; (4)Truyền thông, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần.

“Rối nhiễu tâm trí là một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Rất nhiều phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sức khỏe tâm thần. Chúng ta cũng đã thấy rõ những chi phí của cá nhân và xã hội cho các bệnh tâm thần. UNICEF hợp tác với các tổ chức phát triển hỗ trợ Chính phủ tìm các giải pháp hiệu quả cho vấn đề nà. Tăng cường hợp tác giữa các ngành, đặc biệt giữa hai ngành y tế và xã hội là cực kỳ cần thiết để cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam”, ông Jesper Moller, Phó trưởng đại diện UNICEF Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

“Chúng ta cần đổi mới lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần theo hướng phát triển các dịch vụ công tác xã hội, trợ giúp xã hội kết hợp với điều trị y tế để phục hồi chức năng cho người tâm thần. Đây là thời điểm mà các Bộ, ngành, địa phương nên xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể để triển khai Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.”, Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu.

Mục tiêu của Hội nghị triển khai Đề án 1215 bao gồm (1) Triển khai Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020; (2) Nâng cao nhận thức của các Bộ, ngành, địa phương về việc trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; (3) Khuyến nghị mô hình chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; tại trung tâm bảo trợ xã hội và tại bệnh viện; (4) Khuyến nghị hợp tác liên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần và Đề án quy hoạch mạng lưới các cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020; (5) Định hướng giáo dục và đào tạo về chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Tham dự Hội nghị có đại diện của các Bộ, ngành liên quan, gồm: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện các tỉnh, thành phố, gồm: Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân một số tỉnh, thành phố; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, Trung tâm công tác xã hội, bệnh viện tâm thần; một số trường đại học và các đối tác quốc tế.

Muốn biết thêm thông tin, xin hãy liên hệ:

  • Nguyễn Văn Hồi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, + 84 90 431 1180, nvh11@yahoo.com
  • Sandra Bisin, UNICEF Viet Nam, + 84 (0)97 27 65050, sbisin@unicef.org
  • Nguyen Thi Thanh Huong, UNICEF Viet Nam, +84 90 415 4678, ntthuong@unicef.org

 

 
unite for children