Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

UNICEF và Unilever hợp tác để cải thiện điều kiện vệ sinh cho người dân nông thôn Việt Nam

 

Hà Nội, 6/9/2012 –  Quỹ Unilever và Nhãn hàng Vim đã hợp tác cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) trong việc hỗ trợ Chương trình Vệ sinh toàn diện dựa vào cộng đồng (VSTD). Chương trình này nhằm nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn Việt Nam được tiếp cận với điều kiện vệ sinh cơ bản. Theo thỏa thuận, cứ mỗi chai Vim có  dán nhãn đặc biệt được bán ra tại thị trường Việt Nam, Unilever sẽ đóng góp cho UNICEF 1,100 VNĐ và quỹ này sẽ được sử dụng cho các hoạt động của chương trình VSTD. Chương trình sẽ kéo dài đến 30/9/2012 tại Việt Nam.

Trên thế giới, vệ sinh yếu kém là mối đe dọa cho sự phát triển, ảnh hưởng mạnh mẽ đến các lĩnh vực y tế, giáo dục, bình đẳng giới và sự phát triển kinh tế xã hội. Theo thống kê, hiện nay trên thế giới có hơn 2,5 tỉ người không được tiếp cận đầy đủ các điều kiện vệ sinh cơ bản. Những người này có nguy cơ nhiễm các bệnh do vệ sinh yếu kém gây ra, những bệnh đã gây tử vong cho hàng triệu người hàng năm.

Ở Việt Nam cứ bốn người dân lại có một người không sử dụng nhà vệ sinh phù hợp (26.2%)1. Con số này còn nhiều hơn ở nhóm dân tộc thiểu số vì hơn một nửa người dân tộc thiểu số không được sử dụng nhà vệ sinh phù hợp. “Nhà vệ sinh phù hợp ở đây không nhất thiết là phải là nhà vệ sinh sạch sẽ và đẹp đẽ với hố xí giật nước. Nó chỉ có nghĩa là một nơi an toàn để đi đại tiểu tiện, một nơi có thể giữ phân không để ô nhiễm ra môi trường và điều đó sẽ giúp ngăn ngừa trẻ em mắc bệnh”, bà Nguyễn Thanh Hiền, chuyên gia Nước sạch và Vệ sinh UNICEF Việt Nam phát biểu.


UNICEF đã và đang hỗ trợ chính phủ Việt Nam thực hiện chương trình Vệ sinh toàn tiện dựa vào cộng đồng (VSTD), bao gồm Chương trình Vệ sinh toàn diện tại cộng đồng, Vệ sinh toàn diện tại trường học và Tiếp thị vệ sinh.

“Các chương trình trên đều tập trung vào con người, lấy con người làm trung tâm, nghĩa là chúng tôi làm việc trực tiếp với người dân và các em học sinh để khuyến khích, động viên mọi người thay đổi. Khi có được sự cam kết mạnh mẽ của trong cộng đồng, Chương trình VSTD sẽ giới thiệu các thông tin và kiến thức về các phương án kỹ thuật khác nhau để xây dựng một nhà vệ sinh phù hợp. Chương trình cũng sẽ giúp để các nguyên vật lieu xây dựng nhà vệ sinh phù hợp có mặt tại thị trường ở địa phương đó” bà Hiền bổ sung.

“Ông Keith Weed, Giám đốc Truyền thông và Marketing của tập đoàn Unilever toàn cầu cho biết: “Là một trong những nhãn hàng tẩy rửa nhà vệ sinh hàng đầu của chúng tôi, Vim luôn cam kết cải thiện điều kiện vệ sinh của cộng đồng. Hoạt động hỗ trợ UNICEF là một trong những minh chứng thể hiện cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho cộng đồng là một phần trong chiến lược phát triển của chúng tôi.”

Với hỗ trợ từ Quỹ Unilever và nhãn hàng Vim, UNICEF có thể khuyến khích các thực hành vệ sinh tốt trên quy mô rộng lớn hơn, qua đó tạo ra nhu cầu tiếp cận nhà vệ sinh và nâng cao nhận thức về các nguy cơ do vệ sinh yếu kém gây ra. Tông qua sự hỗ trợ của Quỹ Unilever và nhãn hàng Vim, sự hợp tác với UNICEF sẽ góp phần thay đổi hành vi của hàng tram ngàn người dân thông qua các chương trình vệ sinh. Trong năm đầu tiên, dự kiến các chương trình này sẽ giúp được khoảng 400,000 người hiện không được tiếp cận nhà vệ sinh phù hợp tại các nước Gambia, Ghana, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippines, Nam Xu-đăng, Xu-đăng và Việt Nam.

 

 
unite for children