Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Công bố Điều tra Đánh Giá các Mục Tiêu Trẻ Em và Phụ Nữ Việt Nam 2010-2011: vẫn tồn tại bất bình đẳng ở trẻ em và phụ nữ

Hà Nội, 16 tháng 12 năm 2011– Báo cáo Điều Tra Đánh Giá các Mục Tiêu Trẻ Em và Phụ Nữ Việt Nam (MICS) 2010-2011 công bố hôm nay tại Hà Nội cho thấy vẫn còn tồn tại sự bất bình đẳng trong cuộc sống của trẻ em Việt Nam theo vùng miền, giới, nơi cư trú, điều kiện kinh tế và dân tộc.

Điều tra đánh giá này được thực hiện trong năm 2010 và 2011 bởi Tổng Cục Thống Kê với sự phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan và cơ quan Liên Hợp Quốc là UNICEF và UNFPA . Điều tra đáng giá này cung cấp một bức tranh tổng thể và cập nhật về tình hình trẻ em và phụ nữ ở Việt Nam.

Trong lĩnh vực tiêm chủng, báo cáo cho thấy ở Việt Nam hiện cứ năm trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 23 tháng thì chỉ có hai em được tiêm phòng đầy đủ. Đồng thời cũng có khoảng cách lớn giữa khu vực thành thị và nông thôn với hai trẻ em thành thị thì có một em được tiêm chủng đầy đủ trong khi ở nông thôn tỉ lệ này một trên ba.

Trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường, các phát hiện của Điều tra MICS 2010-2011 cho thấy hơn bảy trong số 10 người ở Việt Nam được tiếp cận nước uống và công trình vệ sinh được cải thiện. Tuy nhiên, số người sống trong các gia đình dân tộc Kinh hoặc Hoa được tiếp cận các công trình vệ sinh này cao hơn hai lần so với những người sống trong các gia đình dân tộc thiểu số. Trong lĩnh vực dinh dưỡng, báo cáo cho biết cứ gần như bốn trẻ em dưới năm tuổi thì có một trẻ bị thấp còi, tức là thấp hơn chiều cao trung bình ở lứa tuổi của trẻ. Tỉ lệ thấp còi ở trẻ em dân tộc thiểu số cao gấp hai lần so với trẻ em đồng lứa dân tộc Kinh hoặc Hoa.

Điều tra đánh giá cũng cung cấp số liệu về sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Ví dụ, hầu hết phụ nữ ở độ tuổi 15-49 sinh nở trong hai năm trước khi thực hiện điều tra đã được cán bộ chuyên môn chăm sóc sức khỏe trước khi sinh ít nhất là một lần và hai phần ba được chăm sóc trước sinh bốn lần như khuyến nghị của bác sỹ. Chín trong số mười ca sinh được thực hiện tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, có sự chênh lệnh khá lớn giữa các dân tộc: hầu hết mọi phụ nữ dân tộc Kinh hoặc Hoa sinh nở ở cơ sở y tế trong khi chỉ ba trong số năm phụ nữ dân tộc thiểu số mới sinh nở ở những nơi này.

Thúc đẩy Phòng Ngừa Lây Nhiễm HIV từ Mẹ Sang Con rất quan trọng trong việc giảm sự lây lan của HIV. Khoảng một phần ba phụ nữ được chăm sóc trước khi sinh được xét nghiệm HIV ở lần mang thai gần đây nhất. Sự bất bình đẳng rõ nét thể hiện theo địa bàn cư trú: số phụ nữ sống ở đô thị được xét nghiệm cao gâp hai lần so với phụ nữ sống ở nông thôn (56 so với 28 phần trăm). Tỉ lệ phụ nữ được xét nghiệm và thông báo kết quả còn thấp hơn nhiều (49 và 20 phần trăm).

Theo ông Đỗ Thức, Tổng cục trường Tổng cục Thống kê, “Với hơn 20 chỉ tiêu thuộc Mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) thu thập được và hơn 100 chỉ tiêu liên quan đến trẻ em và phụ nữ được tính toán, Điều tra đánh giá các mục tiêu phụ nữ trẻ em 2010-2011 ở Việt Nam cung cấp các thông tin định lượng quan trọng khẳng định những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2001–2010, Mục tiêu Thiên niên kỷ, Tuyên ngôn và Kế hoạch hành động Một thế giới phù hợp với trẻ em; đồng thời chuẩn bị cho Kế hoạch hành động, cũng như Chương trình hành động Quốc gia vì Trẻ em giai đoạn 2011–2020.”

“Điều tra MICS lần thứ tư tại Việt Nam được khởi động vào tháng 9 năm 2010 với sự tham gia tận tâm của hàng trăm cá nhân và tổ chức, đảm bảo cho một sản phẩm cuối cùng có chất lượng,” bà Lotta Sylwander, Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam phát biểu. “Tôi cũng xin đặc biệt hoan nghênh công việc của “đội quân” các cán bộ phỏng vấn, những người đã đi khắp các vùng miền của đất nước, bất chấp cái nóng và ẩm của miền Nam hay những cơn mưa lạnh thấu xương và thậm chí là sương giá ở miền Bắc, phải đi lại trong điều kiện đôi khi là cực kỳ khó khăn để thu được những số liệu hết sức giá trị này,” bà Sylwander nói.

“Báo cáo cung cấp bằng chứng cho thấy ở hầu hết các lĩnh vực điều tra, người dân thuộc nhóm các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Các số liệu mà MICS4 đưa ra sẽ tạo điều kiện các nhà hoạch định chính sách xác định và định hướng nguồn lực tới những nhóm dân cư đang cần được quan tâm nhất này và đây cần là trọng tâm của các nỗ lực phát triển chung. Điều này cũng cho phép những lợi ích có được từ tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đến được với phụ nữ và trẻ em thuộc mọi nhóm dân tộc, kinh tế và xã hội,” bà Lotta Sylwander nói thêm.

Điều tra MICS là sáng kiến quốc tế về điều tra hộ gia đình, qua đó UNICEF từ giữ những năm 1990 hỗ trợ các quốc gia thu thập và phân tích số liệu nhằm giám sát tình hình trẻ em và phụ nữ. Đây là lần thứ tư điều tra MICS được thực hiện ở Việt Nam, tiếp theo các năm 1996, 2000, 2006 – các phát hiện của MICS được sử dụng rộng rãi làm cơ sở cho các quyết định chính sách và can thiệp chương trình và phục vụ mục đích khuyến khích các trao đổi cộng đồng về điều kiện sống của phụ nữ và trẻ em. Các kết quả của MICS4 sẽ cho phép Việt Nam giám sát tốt hơn nữa tiến độ đạt được các mục tiêu quốc gia và cam kết toàn cầu, trong đó có các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ, với điểm mốc năm 2015 đang đến gần.

“Việc phân tích sâu các số liệu MICS4 sẽ góp phần đem lại những bằng chứng khoa học phục vụ công tác xây dựng chính sách và chương trình trong nhiều lĩnh vực phát triển khác nhau. Điều này cũng hỗ trợ song hành với việc thu thập số liệu và phân tích từ các nguồn thông tin chính như Tổng Điều Tra Dân Số, Điều Tra Biến Động Dân Số Hàng Năm và Điều Tra Mức Sống Hộ Gia Đình Việt Nam. Việc sử dụng các số liệu từ các nguồn thông tin này là cần thiết để hình thành các số liệu trước can thiệp chính xác mà qua đó có thể đo lường được những tiến bộ trong phát triển,” ông Bruce Campbell, Trưởng Đại diện UNFPA Việt Nam phát biểu.

“Trong khuôn khổ Một Liên Hợp Quốc, UNICEF, UNFPA và các tổ chức của LHQ cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính Phủ Việt Nam thông qua hỗ trợ cho Tổng Cục Thống Kê (TCTK) trong việc thực hiện Chiến Lược Phát Triển Thống Kê Quốc Gia của Việt Nam giai đoạn 2011-2020,” bà Sylwander cho biết. “Sử dụng số liệu quan trọng của Điều tra MICS sẽ giúp chúng ta xây dựng các hành động giải quyết vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng – không chỉ nhằm nâng cao đời sống của trẻ em mà còn đóng góp vào một nền văn hóa nhân quyền và tăng cường mối liên kết xã hội ở Việt Nam.”

Về UNICEF và UNFPA

UNICEF hoạt động trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới vì sự sống còn và phát triển của trẻ em, từ khi các em còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Là tổ chức cung cấp vắc-xin lớn nhất thế giới cho các quốc gia đang phát triển, UNICEF hỗ trợ các công tác chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh môi trường, giáo dục cơ bản có chất lượng cho mọi trẻ em cả nam và nữ, và bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, bóc lộc và AIDS. Kinh phí cho toàn bộ hoạt động của UNICEF được lấy từ các nguồn đóng góp tự nguyện của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ.

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, UNFPA, là cơ quan phát triển quốc tế thúc đẩy quyền của phụ nữ, nam giới và trẻ em được hưởng cuộc sống khỏe mạnh và cơ hội bình đẳng. UNFPA hỗ trợ các quốc gia sử dụng số liệu dân số để xây dựng chính sách và chương trình xóa nghèo và đảm bảo việc mọi trẻ em được mang thai như mong muốn, mọi ca sinh nở diễn ra an toàn và mọi thanh niên đều an toàn không nhiễm HIV/AIDS, mọi trẻ em gái và phụ nữ được đối xử với sự tôn trọng nhân phẩm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

  • Bà Nguyễn Thị Thanh Hương; Phòng Truyền Thông LHQ; ĐT: 84 4 3822 4383 máy lẻ 118; Email: ntthuong@unicef.org
  • Bà Nguyễn Hồng Thanh; Phòng Truyền Thông LHQ; ĐT: 84 4 3822 4383 máy lẻ 117; Email: tnguyen@unfpa.org

 

 
unite for children