Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Chính phủ Việt Nam và UNICEF thống nhất bước tiến hướng tới Cải cách xây dựng, theo dõi & đánh giá Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội

Ninh Thuận, ngày 3, Tháng 11, 2011 – Tại hội thảo hai  ngày do UNICEF phối hợp tổ chức tại Ninh Thuận, Chính phủ Việt Nam đã tái khẳng định cùng với UNICEF đẩy mạnh cải cách công tác lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá (KH-TD-ĐG) Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (KHPTKTXH) tại các địa phương thực hiện thí điểm.

Mục tiêu của hội thảo này là nhằm kiểm điểm lại quá trình thí điểm cải cách KH-TD-ĐG kế hoạch  nhằm cân nhắc các phương án hiện có với mục đích nhân rộng những cách tiệp cận KH-TD-ĐG mới, và tìm ra phương thức thể chế hóa những cải cách này tại các địa phương, góp phần tích cực vào việc đổi mới công tác lập kế hoạch cấp quốc gia.

“Trong phạm vi nhiệm vụ của chúng tôi, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định cam kết tiếp tục chỉ đạo các vụ, các sở, ban ngành trực thuộc Bộ và yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành và địa phương có liên quan cùng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp chặt chẽ và thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung và UNICEF nói riêng trong chu kỳ hợp tác 5 năm tiếp theo’ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương phát biểu

“Tại Việt Nam, trẻ em chiếm một phần ba tổng dân số. Trẻ em là những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương và thường thiếu tiếp cận tới các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng do sự khác biệt về dân tộc, thu nhập gia đình, địa lý và tình trạng hộ tịch. Do vậy, hiệu quả hoạt động của các KHPTKTXH, yếu tố chịu sự tác động mạnh mẽ bởi công tác lập kế hoạch, giám sát và đánh giá, cần phải đáp ứng được hết sức đầy đủ nhu cầu của công dân tương lai của đất nước, đó chính là trẻ em Việt Nam. Chỉ có như vậy, quyền trẻ em mới được thực hiện công bằng tại Việt Nam” Phó Đại diện Tổ chức UNICEF phát biểu tại hội thảo.
 
KHPTKTXH là công cụ lập kế hoạch quốc gia quan trọng của Việt Nam. Nó bao gồm hàng loạt các mục tiêu và chỉ tiêu liên quan tới các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, quá trình phân cấp quản lý  nhanh và thiếu chú trọng tới công tác lập kế hoạch gắn liền với các chính sách đã tạo ra những thách thức trong quá trình thực hiện và hiệu quả của công tác KH-TD-ĐG tổng thể các KHPTKTXH.
 
UNICEF đã hỗ trợ Chính Phủ Việt Nam và chính quyền các tỉnh trong suốt giai đoạn 2006-2011 nhằm thực hiện hiệu quả công tác KH-TD-ĐG các KHPTKTXH thông qua các can thiệp nâng cao năng lực cho các cơ quan ban ngành chính phủ và chính quyền địa phương.

Một trong những đặc điểm hết sức mới mẻ trong những hỗ trợ mà UNICEF dành cho Chính Phủ Việt Nam phải kể tới phương pháp kiểm toán xã hội, phương pháp tạo nền tảng kiến thức cho quá trình thiết kế và thực hiện chính sách bằng cách tạo ra thông tin bổ trợ cho các hoạt động TD&ĐG. Hơn thế nữa, thông qua việc cung cấp ý kiến của công dân cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà cung cấp dịch vụ, kiểm toán xã hội tăng cường trách nhiệm giải trình và cung cấp những đầu vào có giá trị nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ. Theo dự kiến, phương pháp này sẽ góp phần tích cực nâng cao hiệu quả xã hội của KHPTKTXH trong giai đoạn tới..

“Tôi kêu gọi quý vị hãy suy nghĩ về cách chúng ta có thể sử dụng các công cụ kiểm toán xã hội để nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cho trẻ em, đặc biệt thấy được tính hữu dụng của công cụ kiểm toán xã hội trong việc giải quyết các vấn đề về cung cấp dịch vụ cho nhóm trẻ em yếu thế và trẻ em khó tiếp cận. Ví dụ  tại sao tỉ lệ bỏ học của học sinh dân tộc thiểu số lại cao hơn? Tại sao trẻ em ở các gia đình nghèo lại khó tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản hơn? Đây là những câu hỏi quan trọng mà các công cụ kiểm toán xã hội giúp chúng ta có được những cái nhìn mới, có giá trị, trong đó có sự đóng góp ý kiến của trẻ em. Và công cụ kiểm toán xã hội như khảo sát theo dõi chi tiêu công là sẽ giúp để tránh thất thoát và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.”ông Jean Dupraz nói thêm.

Trong suốt hội thảo, những thảo luận chuyên môn về phương pháp được sử dụng nhằm đảm bảo các KHPTKTXH được xây dựng ở các tỉnh thí điểm đáp ứng cao hơn nhu cầu địa phương, trong đó có cân nhắc tới tính minh bạch, đồng thời cũng giúp cho các KHPTKTXH có tính toàn diện hơn và hiệu quả bao quát hơn. Các công cụ và phương pháp thí điểm dự kiến sẽ được đưa vào Nghị Định Lập Kế Hoạch, Theo dõi và Đánh Giá KHPTKTXH đang được Chính phủ soạn thảo. 

Về UNICEF

UNICEF hoạt động trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới vì sự sống còn và phát triển của trẻ em, từ khi các em còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Là tổ chức cung cấp vắc-xin lớn nhất thế giới cho các quốc gia đang phát triển, UNICEF hỗ trợ các công tác chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh môi trường, giáo dục cơ bản có chất lượng cho mọi trẻ em cả nam và nữ, và bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, bóc lộ  và AIDS. Kinh phí cho toàn bộ hoạt động của UNICEF được lấy từ các nguồn đóng góp tự nguyện của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

  • Bà Sandra Bisin, Phòng Truyền Thông LHQ, ĐT: 84 4 3822 4383 máy lẻ 102; Email: sbisin@unicef.org
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Hương; Phòng Truyền Thông  LHQ; ĐT: 84 4 3822 4383 máy lẻ 118; Email: ntthuong@unicef.org

 

 
unite for children