Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Việt Nam công bố chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em

Hà Nội, 6 tháng 10 năm 2011 – Hôm nay Chính phủ Việt Nam chính thức công bố Chương Trình Quốc Gia đầu tiên về Bảo Vệ Trẻ Em, giai đoạn 2011-2015 do Thủ thướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 22 tháng 2 năm 2011. Chương trình này có các mục tiêu rõ ràng và là định hướng cho các hoạt động thực hiện trong 5 năm tới, góp phần tạo ra một môi trường an toàn và thân thiện cho trẻ em, phòng ngừa và loại bỏ các nguy cơ xâm hại trẻ em.

“Cùng với Quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nghề công tác xã hội, Chương trình Quốc gia Bảo vệ Trẻ em sẽ hỗ trợ việc xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em toàn diện trong những năm tới”, ông Jean Dupraz, Phó trưởng Đại diện UNICEF phát biểu.

Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế và tiến bộ xã hội ấn tượng, nhưng vẫn còn gần 4.3 triệu trẻ em (chiếm 18% tổng số trẻ em của cả nước) có hoàn cảnh đặc biệt, dễ bị tổn thương trước cảnh nghèo cùng cực và là nạn nhân của nạn mua bán người, bắt cóc, lạm dụng, bạo lực hoặc bị tai nạn thương tích hoặc vi phạm pháp luật.

Chương Trình Quốc Qia Bảo Vệ Trẻ Em sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, phục hồi và tái hòa nhập kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm trẻ em bị xâm hại và bóc lột trong cả nước. Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em nhằm mục tiêu đến năm 2015 giảm tỷ lệ trẻ em có nhu cầu đặc biệt xuống dưới 5.5 %, trợ giúp, chăm sóc để phục hồi khoảng 80% số trẻ này, xác định và có hành động can thiệp sớm với 70% trẻ em dễ bị tổn thương cao, tập trung vào các khu vực có số trẻ em có nhu cầu trợ giúp và có nguy cơ cao, bao gồm trẻ em ở các vùng dân tộc thiểu số và yếu thế.

Các cơ quan, bộ ngành của Chính phủ và chính quyền địa phương đều có vai trò trong các hoạt động và sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Chương trình quốc gia này.

“Để thực hiện hiệu quả Chương trình, cần xây dựng nhóm đối tác về Bảo vệ trẻ em nhằm phối hợp công tác của Chính phủ và các thành phần đối tác có liên quan khác. Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc mong muốn hỗ trợ công việc của nhóm đối tác này và rất vui khi được đồng chủ trì nhóm công tác” ông Dupraz phát biểu.

Tổng ngân sách dự kiến dành cho Chương Trình Quốc Qia Bảo Vệ Trẻ Em là 1,756 tỉ đồng (tương đương với 84 triệu đôla Mỹ), trong đó dự kiến ngân sách địa phương là 742 tỉ đồng. Sau lễ phát động ngày hôm nay, các cuộc hội thảo sẽ được tổ chức với sự tham dự của các cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ trẻ em ở Sở LĐTBXH thuộc 63 tỉnh thành và các cơ quan chính phủ, tổ chức đoàn thể và phi chính phủ về vấn đề lập kế hoạch, ngân sách và giám sát hiệu quả Chương trình quốc gia ở cấp địa phương.

“Chương Trình Quốc Qia Bảo Vệ Trẻ Em có thể không hoạt động hiệu quả nếu chúng ta không lồng ghép các mục tiêu và hoạt động bảo vệ trẻ em vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã  hội của tỉnh cùng dòng ngân sách thường xuyên” ông Dupraz cho biết.

“Do vậy tôi muốn khuyến khích các tỉnh học tập mô hình của tỉnh Quảng Ninh phân bổ 0.5% (hoặc hơn) ngân sách hàng năm cho công tác chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.”

Chương Trình Quốc Qia Bảo Vệ Trẻ Em tập trung vào năm lĩnh vực trọng tâm:  i) truyền thông, giáo dục và vận động xã hội; ii) tăng cường cán bộ tình nguyện và đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; iii) xây dựng hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em bao gồm cơ cấu hệ thống bảo vệ trẻ em, các trung tâm dịch vụ xã hội, trung tâm tư vấn và mạng lưới cộng đồng về bảo vệ trẻ em; iv) xây dựng và nhân rộng các mô hình chăm sóc và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đặc biệt là trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật, trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; v) nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em sẽ giải quyết những vấn đề bảo vệ trẻ em phức tạp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của Việt Nam.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về Chương trình Bảo vệ Trẻ em của UNICEF Việt Nam

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

  • Bà Lê Hồng Loan, Trưởng phòng Bảo vệ Trẻ em của UNICEF;
    Số điện thoại: 84 4 3942 5706 số máy lẻ: 287; Email:lhloan@unicef.org
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phòng Truyền thông UNICEF;
    Số điện thoại: 84 4 3942 5706 số máy lẻ: 401; Email:ntthuong@unicef.org

 

 
unite for children