Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Trẻ em dân tộc Mông học bằng tiêng mẹ đẻ

Báo: Viet Nam News
Ngày đăng tin:  24/05/2011
Tóm tắt: Giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ đã giúp trẻ em dân tộc H'mông ở xã Lao Chải, Lào Cai đạt kết quả tốt hơn trong học tập. Học sinh thích thú hơn với các bài học trên lớp bởi vì các em được học bằng cả hai thứ tiếng, tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt.

Tải bản tổng hợp các tin đã đưa về buổi lễ tại đây

 

 
unite for children