Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

USAID đóng góp cho chương trình con nuôi của UNICEF tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011 - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã trao tặng khoản tiền 300.000 USD cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam để hỗ trợ chương trình con nuôi sẽ được thực hiện từ 2011 đến 2013. Chương trình “Tăng cường xây dựng pháp luật và các hệ thống giám sát đối với hoạt động nhận con nuôi” cũng được Ủy ban UNICEF Quốc gia Pháp hỗ trợ 700.000 USD.

Khoản tài trợ của USAID nói trên có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Chính phủ Việt Nam vì sẽ góp phần thực hiện cải cách hoạt động nhận con nuôi. Khoản tài trợ này nhằm hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động quan trọng trong lĩnh vực nhận con nuôi. Đặc biệt, khoản tài trợ này sẽ góp phần cải thiện khung pháp lý và quy chế hiện hành để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ tốt hơn cho những trẻ em không được bố mẹ chăm sóc thông qua việc xây dựng và thực thi luật pháp và chính sách quốc gia về nhận con nuôi trong nước và quốc tế và việc phê chuẩn Công ước La-Hay. Ngoài ra, khoản tài trợ này cũng sẽ được sử dụng cho việc thiết lập một hệ thống giám sát quốc gia về nhận con nuôi, thực hiện đánh giá toàn diện về những căn nguyên dẫn đến tình trạng bỏ rơi và từ bỏ con cái cũng như tăng cường năng lực cho các cán bộ hoạch định chính sách, phúc lợi xã hội và thực thi luật pháp nhằm bảo vệ trẻ em tốt hơn. Cuối cùng, khoản tài trợ đó sẽ góp phần tăng cường bảo vệ và chăm sóc cho những trẻ em không được bố mẹ nuôi dưỡng thông qua việc ban hành những chính sách mới, hướng dẫn và tiêu chuẩn về chăm sóc thay thế cũng như thực hiện thí điểm các mô hình chăm sóc thay thế mới, trong đó có chăm sóc nuôi dưỡng, và các chương trình nhận con nuôi quốc tế đối với những trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Bà Lotta Sylwander, Đại diện UNICEF tại Việt Nam, nói: “Chúng tôi hoan nghênh cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam về việc cải thiện hoạt động nhận con nuôi và đánh giá cao sự tài trợ rất kịp thời của USAID và các đối tác quốc tế khác cho UNICEF. Chúng tôi hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ sớm phê chuẩn Công ước La-Hay để thực thi các nguyên tắc về nhận con nuôi quốc tế được nêu trong Công ước Quôc tế về Quyền trẻ em. UNICEF bày tỏ cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ Chính phủ thiết lập các hệ thống bảo vệ toàn diện cho trẻ em, bao gồm các hệ thống nhận con nuôi và chăm sóc thay thế hiệu quả cho những trẻ em cần được bảo vệ đặc biệt. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực quan trọng này sẽ góp phần đưa ra các giải pháp chăm sóc tốt hơn về lâu dài đối với những trẻ em dễ bị tổn thương nhất và giảm thiểu nguy cơ các em bị bị xâm hại và bóc lột.”

Nhận con nuôi là một trong những hình thức chăm sóc thay thế chủ yếu hiện nay dành cho những trẻ em có nhu cầu bảo vệ đặc biệt ở Việt Nam như trẻ mồ côi, trẻ bị bố mẹ bỏ rơi và từ chối nuôi dưỡng, trẻ khuyết tật và các nhóm trẻ dễ bị tổn thương khác. Cho đến cuối thập kỷ 90, Việt Nam được xếp vào hàng những nước cho phép nhận con nuôi phổ biến nhất, với số lượng trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi trên toàn thế giới ít nhất là 10.000 trong thập kỷ qua. Theo con số thống kê trong báo cáo Đánh giá Hệ thống nhận con nuôi ở Việt Nam của tổ chức Dịch vụ xã hội Quốc tế (ISS) được xây dựng năm 2009 theo yêu cầu của UNICEF và Bộ Tư pháp, số trường hợp nhận con nuôi từ Việt Nam là khá lớn và nói chung đã tăng lên trong những năm gần đây (từ 1.183 trường hợp năm 2002 lên 1.658 trường hợp năm 2008).

Trong khi hoạt động nhận con nuôi trong nước chưa phát triển đầy đủ thì đã có những quan ngại về việc nhận con nuôi quốc tế từ Việt Nam, trong đó có tình trạng số trẻ em bị bố mẹ bỏ rơi để làm con nuôi quốc tế đang gia tăng. Ở Việt Nam, vẫn còn thiếu kiến thức và hiểu biết về vấn đề bỏ rơi con cái cũng như chưa có cơ chế phòng ngừa hiệu quả và chưa có các dịch vụ hỗ trợ cho các ông bố bà mẹ và các gia đình dễ bị tổn thương. Ngoài ra, vẫn chưa có một hệ thống giám sát ở trung ương đối với những trẻ em bị bỏ rơi và hoạt động nhận con nuôi. Các mô hình chăm sóc thay thế ở gia đình nhằm tạo cho các em một mái ấm gia đình tạm thời hay vĩnh viễn vẫn còn hạn chế.
Nhận thức được vấn đề nêu trên, Chính phủ Việt Nam đang tiến hành các biện pháp tích cực để giải quyết những quan ngại đó. Kể từ năm 2008, Chính phủ đã tiến hành cải cách hệ thống nhận con nuôi, và kết quả là Quốc hội đã thông qua Luật Con nuôi vào tháng 6 năm 2010 và Nghị định hướng dẫn thực thi bộ luật này vào tháng 3 năm 2011. Việc phê duyệt Luật Con nuôi và Nghị định là cột mốc quan trọng trong quá trình cải thiện hệ thống nhận con nuôi đối với những trẻ em dễ bị tổn thương ở Việt Nam.

Việt Nam đã thực hiện một bước tiến tích cực để gia nhập Công ước La-Hay về Bảo vệ trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực nhận con nuôi quốc tế mà Việt Nam đã ký kết vào tháng 12 năm 2010. Công ước này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì nó buộc Việt Nam phải đảm bảo rằng chỉ có cơ quan có thẩm quyền mới được cấp phép nhận con nuôi, việc nhận con nuôi quốc tế cũng được hưởng các biện pháp bảo đảm an toàn và các tiêu chuẩn giống như trong quy trình nhận con nuôi quốc gia, chỉ khi không có phương án chăm sóc thay thế trong nước vĩnh viễn theo kiểu gia đình thì mới áp dụng phương án nhận con nuôi quốc tế, và việc nhận con nuôi quốc tế không mang lại lợi ích tài chính bất hợp lý cho những đối tượng có liên quan. Như vậy, Việt Nam cần gấp rút cải cách hệ thống pháp lý và nâng cao năng lực quốc gia nhằm tuân thủ các điều khoản của Công ước La-Hay vào thời gian phê chuẩn Công ước này.

Về UNICEF
UNICEF hoạt động trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới vì sự sống còn và phát triển của trẻ em, từ khi các em còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Là tổ chức cung cấp vắc-xin lớn nhất thế giới cho các quốc gia đang phát triển, UNICEF hỗ trợ các công tác chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh môi trường, giáo dục cơ bản có chất lượng cho mọi trẻ em cả nam và nữ, và bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, bóc lộ  và AIDS. Kinh phí cho toàn bộ hoạt động của UNICEF được lấy từ các nguồn đóng góp tự nguyện của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ. UNICEF tại Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với khu vực tư nhân để đạt được kết quả hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với:

  • Bà Lê Hồng Loan, Trưởng Chương trình Bảo vệ trẻ em, UNICEF Việt Nam ĐT. 84 4 39425706 máy lẻ 287; Email: lhloan@unicef.org
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phòng Truyền thông LHQ; ĐT. 84 4 3942 5706 máy lẻ 401; Email: ntthuong@unicef.org

 

 
unite for children